Spotkanie o książce Wydawnictwa Ossolineum

Aleksander Wat „Mój wiek”


  • 11 kwietnia 2024 (czwartek), godz. 18.00
  • Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6 Wrocław
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • transmisja online
  • goście: Adam Dziadek, Marta Baron-Milian

Wraz z Wydawnictwem Ossolineum zapraszamy na spotkanie z udziałem Adama Dziadka, Marty Baron-Milian i Jakuba Kornhausera poświęcone „Mojemu wiekowi” Aleksandra Wata, wydanemu niedawno w serii Biblioteka Narodowa.

„Pamiętnik mówiony” Wata to żywy, meandryczny zapis wspomnień, które stanowią niezwykle cenne świadectwo historii Rzeczypospolitej oraz rodzimej kultury ubiegłego stulecia. Urodzony w 1900 roku pisarz obserwował rewolucję rosyjską i odzyskanie przez Polskę niepodległości, przeżył dwie wojny światowe, był więźniem politycznym i emigrantem, ponadto czynnie współtworzył życie literackie.

Jak zanotował w przedmowie do Mojego wieku” Czesław Miłosz, na całej ziemi nie było poza Watem ani jednego człowieka, który by tak właśnie doświadczył stulecia jak on i tak jak on to odczuwał. Nie chodziło bynajmniej o okrucieństwo losu czy historii, bo liczba bardziej dotkliwie dotkniętych niż on była olbrzymia. Nie, chodziło o pewien pokrój umysłu, o pewną kulturę właściwą jednemu obszarowi geograficznemu i jednej społecznej warstwie”.

W rozmowie z Czesławem Miłoszem Wat kreśli portrety pisarzy i artystów, działaczy politycznych i społecznych, a także współwięźniów. Prowadzi rozważania na temat filozofii, religii, literatury, procesów historycznych i społecznych oraz języka sowieckiej propagandy. Mój wiek” należy do wielkich dzieł minionego stulecia.


Transmisja spotkania


Goście


Adam Dziadek

Literaturoznawca, historyk literatury, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji. Zajmuje się teorią literatury, komparatystyką literacką, historią literatury XX wieku, a także przekładem tekstów naukowych. Wykładał m.in. w Narodowym Instytucie Języków i Cywilizacji Orientalnych w Paryżu oraz na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. W ramach stypendium FNP przeprowadził badania nad archiwum Aleksandra Wata w Bibliotece Rzadkich Ksiąg i Rękopisów im. Beinecke'ów (Uniwersytet Yale). Autor wielu prac naukowych i przekładowych. Swoje rozprawy ogłaszał m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Przestrzeniach Teorii”. Od 2007 jest członkiem komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, a od 2011 redaktorem naczelnym półrocznika „Śląskie Studia Polonistyczne”.


Marta Baron-Milian

Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Członkini redakcji „Śląskich Studiów Polonistycznych”, współpracowniczka Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała monografie: „Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata” (2015) oraz „Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego” (2014). Współredagowała książki zbiorowe: „Płeć awangardy” (2019) i „Teoria nad-interpretacją?” (2012). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiej poezji XX i XXI wieku, praktyk awangardowych i eksperymentalnych oraz związków literatury i ekonomii. W tym roku opublikowała książkę „Neofuturzy i futuryści. Kryptohistorie polskiej awangardy” (2024).

Osso_cover_fb_Spotkanie_Mój_wiek

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza