Dolnośląski Festiwal Nauki

Działalność społeczna kobiet
w porozbiorowej Polsce

  • 16 września 2022 (piątek), godz. 12.00
  • prowadzenie: Marta Dardzińska
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obwiązują zapisy: edukacja@ossolineum.pl
  • transmisja online na profilu Muzeum Pana Tadeusza

Zapraszamy na wykład „Działalność społeczna kobiet
w porozbiorowej Polsce
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Muzeum Pana Tadeusza.

Dziewiętnasty wiek to czas wielkich przemian społecznych, które na gruncie polskim łączyły się z trudną sytuacją polityczną i walką o niepodległość. Nowe czasy stawiały wyzwania nie tylko mężczyznom, ale także kobietom. Wiele zamożnych i wpływowych dam angażowało się społecznie na rzecz wychowania i wykształcenia dziewcząt, realizując pozytywistyczne założenia pracy organicznej i mając na celu odbudowę państwa polskiego. Podczas wykładu przybliżymy biografie kobiet związanych z rodem Zamoyskich, a także Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i Marceliny Darowskiej, które poświęciły życie edukacji kobiet, pracy u podstaw na rzecz walki z ubóstwem oraz krzewieniu polskiej tożsamości narodowej w trudnych czasach zaborów.


Transmisja z wykładu


O prowadzącej

Marta Dardzińska – pracowniczka Działu Obsługi Widowni Muzeum Pana Tadeusza, absolwentka filologii polskiej, studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W centrum jej zainteresowań leżą obyczajowość staropolska, sztuka baroku i los kobiet z warstwy szlacheckiej. Od czterech lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną XVII wieku, a także popularyzuje wiedzę o epoce staropolskiej, prowadząc profile NobilisDomina/silva.rerum.xvii na Facebooku i silva.rerum.xvii na Instagramie.