Haft zaangażowany – wykład i warsztaty

Zapolska mówiła o tkaczkach i tkaninach, zaś na wykładzie i warsztacie dowiemy się więcej o tym, jak współczesne artystki przemawiają, używając tkaniny i haftu jako swojego medium. 

  • 6 lutego 2020 (czwartek)
    godz. 17.00
  • prowadzenie: Regina Kulig-Posłuszny
fragment wystawy #ZAPOLSKA fot. Marta Gierucka

Gabriela Zapolska w swojej twórczości literackiej, a także dziennikarskiej i epistolarnej, pozostawiła wiele dowodów świadczących o tym, jak ważna w jej życiu była moda. Potwierdzają to także, pokazywane na wystawie fotografie, prezentujące artystkę w kreacjach, wśród których niewprawnemu współczesnemu oku trudno jest rozróżnić kostiumy sceniczne od eleganckich stylizacji własnego pomysłu. Gabriela Zapolska pisała recenzje modowe z Paryża (narzekała na prowincjonalizm nienadążających za Francją Krakowian). Wyprzedzając epokę, jako jedna z nielicznych  zwracała uwagę na etyczną stronę, kiełkującego modowego przemysłu” i poddawała refleksji  niewspółmierność wynagrodzenia tkaczek i cen wytwarzanych przez nie strojów. 

Zapolska mówiła o tkaczkach i tkaninach, zaś na wykładzie i warsztacie dowiemy się więcej o tym, jak współczesne artystki przemawiają, używając tkaniny i haftu jako swojego medium. 

O hafcie zaangażowanym


Haft „Kobiety na banknoty”, Regina Kulig

Haft zaangażowany” to jeden z nurtów sztuki współczesnej, który czerpie z bogatej tradycji tkaniny artystycznej, jak i samych technik tkackich. Działania związane z „tkaniną zaangażowaną” wpisują się w nurt sztuki zdeklarowanej jako postawa polityczna sztuki społecznie zaangażowanej czy krytycznej. Artyści chętnie po nią sięgają traktując jako jedną z wielu możliwych form wypowiedzi. W ich wydaniu tkanina zyskała walory krytyczne i stanowi świadectwo stosunku do różnych, bardzo często niewygodnych czy wręcz pomijanych, a jednocześnie niezwykle ważnych, tematów.  

Podczas spotkania poznamy sylwetki artystów, którzy w swoich działaniach sięgają do technik tkackich, a także każdy z uczestników będzie miał możliwość stworzenia swojej własnej „zaangażowanej makatki”.

Prowadzenie


Regina Kulig-Posłuszny – absolwentka Historii Sztuki, pisze pracę doktorską w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej. Autorka licznych artykułów naukowych o sztuce współczesnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim m.in.: Muzealnictwo i ochrona zabytków czy Antropologia obrazu w sztukach plastycznych. Związana zawodowo z Muzeum Pana Tadeusza od początku jego istnienia, gdzie przygotowuje liczne wystawy i wydarzenia artystyczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy:
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, Teatr Polski we Wrocławiu, Kino Polska, Studio Filmowe KADR, Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z.o.o., Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny