Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego
w zbiorach Ossolineum

  • 17 września 2020 (czwartek), godz. 17.00
  • Sala Konferencyjna Ossolineum
    pl. Nankiera 17
  • wstęp wolny
W ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” Ossolineum zaprasza na wykład Agnieszki Franczyk-Cegła (Dział Starych Druków) pt. „Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.

Ossolineum posiada największą i najcenniejszą w Polsce kolekcję edycji dzieł Jana Kochanowskiego z XVI−XVII wieku. Znajduje się w niej wiele unikatów, w tym oryginalny pierwodruk dzieł zbiorowych poety pt. „Ian Kochanowski” (Kraków 1585/1586) i „Pieśni Iana Kochanowskiego księgi dwoie” (Kraków 1586), a także unikatowe pierwsze drukowane dzieła Kochanowskiego: „Zuzanna” z hymnem „Czego chcesz od nas Panie” z około 1562 roku, „Zgoda” z 1564 roku czy „Satyr” z około 1564. Podczas wykładu przedstawione zostaną ossolińskie kochanoviana z punktu widzenia bibliologicznego z położeniem szczególnego nacisku na nowe ustalenia i odkrycia od czasu wydania w 1934 roku klasycznej już i będącej wzorem dla kolejnych pokoleń badaczy „Bibljografii dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII” oraz opisane burzliwe losy powojenne poszczególnych egzemplarzy.

Szczegóły na: www.ossolineum.pl

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.