Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych

Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum Pana Tadeusza

Podczas niedzielnych spotkań edukatorzy współpracujący z Muzeum Pana Tadeusza oprowadzą zwiedzających po wybranych częściach wystaw stałych muzeum – opowiedzą o niezwykłych postaciach, dramatycznych wydarzeniach i najciekawszych eksponatach. Przytaczając anegdoty i przedstawiając ich kontekst historyczny, stworzą barwną opowieść o Polsce od końca XVIII wieku do czasów II wojny światowej.

 • wstęp: 1 zł (w ramach biletu do muzeum)
 • czas trwania: 45 minut

Program na sezon 2018/2019

MINIONE

Czerwiec 2019

 • 9 czerwca 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Wschodnia Rzeczpospolita Szlachecka
  prowadzenie: Maja Kwiecińska
 • >>więcej informacji

Kim tak naprawdę był szlachcic–Sarmata? Wspólnie prześledzimy proces kształtowania się polskiej kultury sarmackiej i przyjrzymy się źródłom inspiracji, szczególnie tym pochodzącym ze Wschodu. Zajrzymy do dworku szlacheckiego i znajdziemy w nim różne wpływy wschodnie, zarówno elementy wyposażenia, jak i obyczaje.

Maja Kwiecińska – historyczka sztuki i architektury, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach zajmuje się miastami Europy Środkowo-Wschodniej i historią kultury w XIX i na początku XX w.

MAJ 2019

 • 26 maja 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Władczynie, konspiratorki, gospodynie. Sytuacja społeczna kobiet w czasach Adama Mickiewicza
  prowadzenie: Marta Grzywna
 • więcej informacji

Jak wyglądała sytuacja kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej czasów Adama Mickiewicza? Poprzez biografie takich postaci jak Katarzyna Wielka, Salomea Słowacka i Celina Szymanowska przyjrzymy się pozycji społecznej kobiet u schyłku XVIII i na początku XIX wieku. Ich życiorysy pozwolą nam ukazać jej zniuansowanie, a także różnice wynikające z odmiennego statusu ekonomicznego, przynależności do określonych grup społecznych oraz pochodzenia.

Marta Grzywna – studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, pasjonatka historii Polski, dwudziestolecia międzywojennego i sztuki baroku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury staropolskiej. W swoich zainteresowaniach nie poprzestaje na teorii, od dwóch lat aktywnie działa na polu rekonstrukcji historycznej XVII wieku.

KWIECIEŃ 2019

 • 28 kwietnia 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Stanisław August Poniatowski. Pomysłowy reformator?
  prowadzenie: Marta Cękalska
 • >>więcej informacji

Na schyłek wieku XVIII i pierwszą połowę XIX zawsze patrzymy przez pryzmat rozbiorów, zdrady ostatniego króla, bohaterskich postaw podczas powstań czy polityki zaborców. Umykają nam dokonania polskiej kultury, które miały wpływ nie tylko na Polaków ale też na narody, wśród których nasi przodkowie musieli żyć. Czy Stanisław August Poniatowski był tylko marionetką w rękach Katarzyny Wielkiej? Komu carska Rosja zawdzięczała reformę szkolnictwa? Czym były Ateny Wołyńskie? Zapraszamy do rozmowy o czasach gdy Polska powoli znikała z mapy Europy…

Marta Cękalska – absolwentka historii i militarioznawstwa, pracownik Sekcji Wydawniczej Wojskowego Biura Historycznego. Pasjonatka historii wojskowości, w szczególności okresu napoleońskiego i XIX wieku. Prezeska Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr.

MARZEC 2019

 • 31 marca 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Więzień 4427. Władysław Bartoszewski w Auschwitz
  prowadzenie: dr Anita Musialska
 • >>więcej informacji

Władysław Bartoszewski trafił do Obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we wrześniu 1940 r. jako niespełna 18-letni mężczyzna. Podczas pierwszego porannego apelu usłyszał z ust zastępcy komendanta obozu: „Komin to jedyna droga na wolność”. Władysław Bartoszewski był jednak jedną z około dwóch tysięcy osób w historii obozu, którym udało się z niego wyjść nie tracąc życia. To będzie opowieść o człowieku, który przeżył piekło Auschwitz i musiał się z tego doświadczenia tłumaczyć przez całe życie.

Anita Musialska – historyk, doktor nauk humanistycznych UWr. Autorka artykułów naukowych i książki o osadnikach z gminy Ścinawa na Dolnym Śląsku. Pasjonatka historii rolnictwa polskiego po drugiej wojnie światowej.

LUTY 2019

 • 24 lutego 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Zerkając z oddali. Jak na polski romantyzm patrzyli nasi sąsiedzi
  prowadzenie: Natalia Kryńska
 • >>więcej informacji

Prawie każdy z nas słyszał o trudnych czasach rozbiorów, zrywów narodowych, kojarzy najważniejsze postaci tego okresu, czy też potrafi przywołać w myślach choć kilka wersów z poezji naszych polskich romantyków. Jak jednak polską kulturę i sytuację polityczną postrzegali nasi bliżsi i dalsi sąsiedzi? Co na temat polskiej literatury romantycznej mieli do powiedzenia najwięksi twórcy XIX wieku?

Natalia Kryńska – z wykształcenia archeolog, etnolog i antropolog kultury. Pasjonatka historii oraz kultury polskiej. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początków jego działalności, jako edukator muzealny prowadzi tu zajęcia dla dzieci i młodzieży.

STYCZEŃ 2019

 • 27 stycznia 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Na bezkresnej ziemi. Polscy migranci po II wojnie światowej
  prowadzenie: Kalina Sobierajska
 • >>więcej informacji

Choć w dobie Brexitu wiele mówi się o sytuacji polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, stanowią oni jedną z wielu grup zamieszkujących poza granicami ojczyzny. Polskie ruchy migracyjne mają bowiem niezwykle długą historię, a wielu znanych i szanowanych Polaków znaczną część swojego życia spędziło na obczyźnie, gdzie tworzyło lub angażowało się w bieżące sprawy kraju. Jednym z ważniejszych wydarzeń, mającym ogromny wpływ na mobilność Polaków (zarówno tę dobrowolną jak i wymuszoną), była II wojna światowa. Jak jednak wyglądały ich ścieżki, dokąd zmierzali, skąd powracali, a jeśli nie, to dlaczego? Ślady losów polskich migrantów odnajdziemy na ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza.

Kalina Sobierajska – doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Antropologii Kulturowej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą antropologia mobilności, studia postkolonialne i komunikacja międzykulturowa. W ramach dysertacji analizuje historię polskich emigrantów w Ameryce Południowej.

GRUDZIEŃ 2018

 • 16 grudnia 2018 (niedziela), godz. 12.00
  I do szabli, i do szklanki. Bohaterowie wyobraźni szlacheckiej – pijanice, infamisi i wilczyce stepowe
  prowadzenie: Jakub Bielawski
 • >>więcej informacji o spotkaniu

Prawo polskie jest jak pajęczyna – bąk się przebije, ugrzęźnie muszyna. Rzeczpospolita Obojga Narodów nie była li tylko krainą rycerzy spod kresowych stanic i panien cnotliwych. Zajazdy, rapty i wielopokoleniowe procesy stanowiły chleb powszedni nowożytnych Sarmatów. Ludzi żyjących wbrew prawu, za to z fantazją i swadą, podziwiano na równi z bohaterami wojennymi i obrońcami ojczyzny. Do do tego barwnego i niejednoznacznego dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów nawiązuje Mickiewiczowska kreacja Jacka Soplicy. Czym zatem był tytułowy ostatni zajazd na Litwie? Dlaczego nie można było zająć Soplicowa bez Dobrzyńskich? Dlaczego wreszcie litewska szlachta większą estymą zdawała się darzyć Wąsala niźli Sędziego? Odpowiedzi na te pytania znajdują się pośród bogatej kolekcji eksponatów Muzeum Pana Tadeusza, a sama epopeja może dostarczyć dociekliwym wiele smaczków na temat barwnego życia naszych przodków.

Jakub Bielawski – historyk i nauczyciel, początkujący pisarz. Zafascynowany średniowieczną historią Wysp Brytyjskich i Skandynawii, pasjonat życia i obyczajowości szlachty polskiej. Uważa, że nie ma barwniejszych postaci historycznych niż plejada warchołów i infamisów zaludniających Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W pracy dydaktycznej najbardziej ceni sobie budzenie ciekawości u odbiorców i poszerzanie ich horyzontów.

LISTOPAD 2018

W roku 1842 w biednej, chłopskiej rodzinie przyszedł na świat Antoni Kurzawa – nikt wówczas nie przypuszczał, jak wielki talent drzemie w tym małym chłopcu, jakie znane osobistości środowiska artystycznego pozna kiedyś na akademiach w Wiedniu, Paryżu czy Lwowie, i że jego tragiczny los na zawsze związany będzie z postacią Adama Mickiewicza. Pochodzenie Antoniego Kurzawy wielokrotnie znajdowało odzwierciedlenie w jego twórczości. Dowodem na to są dwie terakotowe rzeźby nawiązujące do tradycji ludowych prezentowane w Muzeum Pana Tadeusza: Polonez i Oberek. Podczas oprowadzania scharakteryzujemy te polskie tańce narodowe, a także przyjrzymy się roli muzyki i tańca w życiu polskiej szlachty.

Olga Leroch – historyk sztuki i instruktor muzyczny, z ramienia Stowarzyszenia Polsko-Chińskiego na Rzecz Kultury i Sztuki współpracowała z wrocławskimi instytucjami kultury przy organizacji wystaw i wydarzeń cyklicznych, przez wiele lat zawodowo związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

Październik 2018

 • 28 października 2018 (niedziela), godz. 12.00
  Żegnając wielkich. O polskich pogrzebach patriotycznych
  prowadzenie: Marta Cękalska
 • >>więcej informacji o spotkaniu

Kiedy pod koniec 1813 roku na ziemiach polskich masowo odprawiano uroczystości żałobne po śmierci Józefa Poniatowskiego, nie wiedziano, że to właśnie wokół pogrzebów bohaterów i ludzi zasłużonych dla narodu przyjdzie zbierać się Polakom przez najbliższe sto lat. W XIX i na początku XX wieku krypty zarezerwowane wcześniej dla rodziny królewskiej wypełniono sarkofagami literatów oraz przywódców takich jak Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski. Podczas oprowadzania odszukamy w Muzeum Pana Tadeusza ślady narodowych tradycji funeralnych. Zastanowimy się także nad aktualnością zagadnienia tradycji funeralnej we współczesnej Polsce.

Marta Cękalska – absolwentka historii i militarioznawstwa, nauczycielka historii, pasjonatka historii wojskowości, w szczególności okresu napoleońskiego i XIX wieku, prezeska Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr.