SlamFil w muzeum

SlamFil #4
turniej poetycki w Muzeum Pana Tadeusza

 • 17 maja 2019 (piątek), godz. 18.00
 • wstęp wolny dla publiczności
 • slamerów obowiązują zapisy mailowe slamfil2018@gmail.com
  wpisując w treści pseudonim. Istnieje możliwość zgłoszenia bezpośrednio przed turniejem (lub nawet w jego trakcie).
 • do udziału w turnieju uprawnieni są studenci Uniwersytetu Wrocławskiego; w szczególności organizatorzy zapraszają studentów wrocławskiej Polonistyki oraz Kultury i praktyki tekstu

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na czwartą edycję slamu poetyckiego organizowanego przez członków Projektu L.A.S. (Literacka Aktywność Studencka).

Slam poetycki to rodzaj turnieju literackiego, w którym udział biorą amatorzy, a jurorem jest zgromadzona publiczność. Każdy z uczestników przedstawia jeden, maksymalnie trzyminutowy utwór poetycki w dowolnej formie (czytanie z kartki/recytacja/monolog/performance), który następnie jest oceniany przez jury, czyli widzów i słuchaczy. Zwycięzcą zostaje osoba, której występ został oceniony najwyżej. Do przeprowadzenia slamu nie jest konieczna obecność profesjonalnych poetów czy literaturoznawców; turniej ten ma charakter miejski i amatorski. Pierwszy slam w Polsce został przeprowadzony w 2003 roku w Warszawie, a jego zwycięzcą został Jaś Kapela. W 2017 roku miały miejsce Pierwsze Ogólnopolskie Mistrzostwa w Slamie Poetyckim, których finał rozegrał się na festiwalu Poznań Poetów.

Zasady

 • każdy uczestnik może zaprezentować jeden tekst
 • można prezentować jedynie utwory poetycki
 • występy ocenia zgromadzona publiczność; do finału wchodzą dwie osoby z największą liczbą głosów
 • maksymalna liczba uczestników to 20 osób
 • dla zwycięzcy przewidziane są nagrody rzeczowe
 • zwycięski wiersz zostanie opublikowany na FB L.A.S (Literacka Aktywność Studencka) i w mediach uniwersyteckich

WSPÓŁORGANIZATOR

Projekt L.A.S. – Literacka Aktywność Studencka – to nowy projekt tworzony przez studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Jego celem jest stworzenie nowej przestrzeni dla działań poetyckich studentów, która zachęci i umożliwi do dzielenia się swoją twórczością w szerszym gronie odbiorców i zapewni platformę do swobodnej wymiany myśli o poezji i pisarstwie.
Instagram