Słowacki na nowo odkryty. Wokół odnalezionego „Raptularza”

Słowacki na nowo odkryty. Wokół odnalezionego Raptularza Juliusza Słowackiego

  • 12 czerwca 2019 (środa), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)
  • dyskusja z udziałem:
    dr hab. prof. UWr. Ewy Grzędy
    dr. hab. prof. UJ Henryka Głębockiego
    dr. hab. prof. UAM Bartosza Korzeniewskiego

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na dyskusję poświęconą odnalezionemu rękopisowi Juliusza Słowackiego. 


Uważany za zaginiony w czasie II wojny światowej rękopis Dziennika podróży na Wschód (1836–1837) Juliusza Słowackiego został odnaleziony w 2009 roku w Bibliotece Państwowej w Moskwie (dawniej Lenina) przez dr. hab. Henryka Głębockiego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W jaki sposób rękopis, uważny za zniszczony, znalazł się w Moskwie, można jedynie domniemywać.

4 września 1939 roku w Krzemieńcu miała zostać oficjalnie otwarta wystawa poświęcona Juliuszowi Słowackiemu, którą publiczności udostępniono w maju tegoż roku. Prawdopodobnie na tę ekspozycję wypożyczono z Biblioteki Krasińskich rękopis Dziennika z podróży na Wschód. 17 września Krzemieniec został ogarnięty przez wojska sowieckie, eksponaty z wystawy krzemienieckiej trafiły m.in. do Moskwy. W 2001 roku Biblioteka Państwowa w Moskwie wciągnęła rękopis do katalogu swoich zbiorów.

Uczeni polscy przypuszczali, że obiekt ten, przechowywany w Bibliotece Krasińskich spłonął w 1944 roku. Niespodzianie natknął się na niego w Moskwie, w trakcie swojej kwerendy, historyk z UJ Henryk Głębocki. Od 2009 roku odnaleziony manuskrypt był opracowywany przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kalinowskiej i zostanie wydany drukiem.

W 2009 roku ukazał się drukiem Album Rysunkowy z Podróży na Wschód (1836–1841) w opracowaniu naukowym prof. dr hab. Ewy Grzędy, wydanym z rękopisu należącego do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Współorganizatorzy:
Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych
Polskie Miejsca Pamięci