Spotkanie

Poetycka alchemia Liny Kostenko.
Perspektywa polska, ukraińska i niemiecka

  • 21 czerwca 2022 (wtorek), godz. 19.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum
  • transmisja online

Zapraszamy na spotkanie z wybitną ukraińską poetką Liną Kostenko. Z autorką połączymy się online, by porozmawiać o tomie „Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох…” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2021) pod redakcją naukową prof. Agnieszki Matusiak i prof. Ludmiły Tarnaszyńskiej. W dyskusji z poetką i autorkami opracowania udział weźmie prof. Alois Woldan. Spotkanie poprowadzi dr Wiktoria Malicka.

Rozmowie towarzyszyć będzie recytacja wierszy Liny Kostenko przygotowana przez aktora Oresta Sharaka oraz muzyka kontrabasisty Mikołaja Nowickiego.


Tom

Półrocznik „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, Tom 9 (2021), Dusza szybuje w poświacie epok…

Tom poświęcony twórczości Liny Kostenko – najznamienitszej ukraińskiej poetki drugiej połowy XX–początku XXI wieku i jednocześnie jednej z najważniejszych twórczyń z obszaru postkomunistycznej Europy.

Spuścizna literacka Kostenko znana jest w Polsce jedynie ukrainistom. Powstaniu niniejszej publikacji przyświecała chęć przybliżenia autorki „Beresteczka” szerszemu gronu literaturoznawców w Polsce. W twórczości Kostenko, zarówno pod względem kunsztu słowa poetyckiego, jak i głębi myśli intelektualnej, można odnaleźć bliskie „pokrewieństwo dusz” z twórcami tej miary, co Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska.

W tomie znalazły się prace wybitnych krajowych i zagranicznych badaczy twórczości poetki. Redaktorki mają nadzieję, iż zaprezentowane w publikacji wieloaspektowe konteksty badawcze staną się inspirującą zachętą do podjęcia dalszej wnikliwej krytycznej refleksji nad szerokim spektrum problemów, cechujących bogaty dorobek Liny Kostenko.

Publikacja powstała w ramach współpracy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia Lat Sześćdziesiątych w Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Gościem specjalnym spotkania będzie profesor Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński), tłumacz i popularyzator twórczości Liny Kostenko w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym. W dyskusji z poetką wezmą też udział Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszynska. Wiersze poetki zostaną zaprezentowane w językach polskim, ukraińskim i niemieckim. Tłumaczenie z języka ukraińskiego wykona prof. dr hab. Larysa Leshchenko (Uniwersytet Wrocławski).


Transmisja live


Poetka

Lina Kostenko – (ur. 1930), autorka licznych tomików poetyckich, dwóch powieści wierszem, powieści epickiej, scenariuszy filmowych, esejów, a także tłumaczeń poezji europejskiej, w tym tak cenionej przez nią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Laureatka wielu prestiżowych nagród literackich, krajowych i zagranicznych, między innymi Nagrody Ołeny Telihy, Nagrody Antonowiczów oraz Petrarki. Za zasługi dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury została odznaczona Orderem Prezydenta Ukrainy oraz Kniazia Jarosława Mądrego V stopnia. Pisarka jest honorowym profesorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej teksty były tłumaczone między innymi na polski, białoruski, rosyjski, estoński, słowacki, angielski, niemiecki, holenderski, francuski, włoski.


Goście

prof. Agnieszka Matusiak – profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka, badaczka literatury ukraińskiej XX i XXI wieku specjalizująca się w badaniach nad tożsamością, pamięcią i traumą. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W latach 2008–2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych (poprzednia nazwa w latach 2015–2020: Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych) na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2008 do 2013 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Harvard Ukrainian Research Institute (2013).

prof. Ludmiła Tarnaszyńska – doktor habilitowana nauk filologicznych, profesor, pracownik naukowy Instytutu Literatury im. Тarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – kierowniczka Naukowego Centrum Problematyki Ukraińskiego Sześćdziesiątnictwa. Jej zainteresowania badawcze to literatura ukraińska drugiej połowy XX wieku – w szczególności problematyka ukraińskich lat sześćdziesiątych, psychologia twórczości, literatura porównawcza, hermeneutyczne aspekty literatury nowożytnej, współczesny proces literacki, twórczość ikonicznych postaci literatury ukraińskiej. Laureatka między innymi Nagrody im. Akademika Bileckiego (2001) i Nagrody Fundacji Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Nowym Jorku (2002).

prof. Alois Woldan – profesor Literatury Słowiańskiej i kierownik Instytutu Slawistyki Universität Wien (Uniwersytet Wiedeński). Studiował teologię, slawistykę i komparatystykę na Uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 1978–1979 był stypendystą Uniwersytetu w Woroneżu, a rok później lektorem w Instytucie Języków Obcych na Uniwersytecie Moskiewskim (1979/1980). W roku 1982 obronił doktorat ze slawistyki i komparatystyki poświęcony Michaiłowi Bułhakowowi i rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu, pełniąc także funkcję austriackiego lektora na Uniwersytecie Wrocławskim (1984–1986). Swoją rozprawę habilitacyjną (1995) poświęcił literaturze polskiej. W latach 1998–2005 prof. Woldan był pracownikiem Uniwersytetu w Passau, a od roku 2005 wykłada literaturę słowiańską na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest tłumaczem i popularyzatorem twórczości Liny Kostenko w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym.


Prowadząca

dr Wiktoria Malicka – absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor Nauk o Kulturze – w 2021 roku obroniła wyróżnioną pracę doktorską, pt. „Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa. Miasto w świadomości mieszkańców”. Od 2009 roku pracuje w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, od 2010 roku jako Pełnomocnik Ossolineum we Lwowie. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnik ZNiO ds. współpracy z zagranicą.


Artyści

Orest Sharak – absolwent aktorstwa na Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. W latach 2007–2011 pracował w Teatrze im. Lesia Kurbasa, gdzie występował miedzy innymi w spektaklach „Metamorfozy” według Owidiusza (2007), „Pięć elementów” w oparciu o opowieści Zen (2009), „Bohdanie według Klima (2009), „Uczcie na podstawie Platona (2009), „Królu Learze” Shakesperae’a. W 2009 roku wspólnie z aktorami teatru założył zespół etniczno-ambientowy Kurbasy, którego praca skupiła się na poszukiwaniu elementów dramatycznych w ukraińskich pieśniach.  Od 2012 roku współpracuje z Matejem Matejką. Wziął udział w projekcie „Harmonia przeciwieństw. Polska” w reżyserii Mateja Matejki (premiera 2014), a także opracowywał muzykę do przedstawienia „Niezręczne szczęście. Praktykuje grę na różnych instrumentach z rozmaitych kultur świata.

Mikołaj Nowicki kontrabasista związany z wrocławską sceną muzyki improwizowanej, folkowej oraz ze środowiskiem współczesnego cyrku. Ukończył Akademię Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz wydział jazzu na Bednarskiej w Warszawie. Członek zespołów takich jak: Bociany, JTV, Pieśni Piękne, Raizefieber, Kapela Timingeriu oraz Ślina. Od paru lat związany z Poznańską Orkiestrą Improwizowaną.


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

Recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest skierowany zarówno do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki, opisującej, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, z jednej strony, negatywne skutki istnienia totalitaryzmów i trwałości ich traumatogennego dziedzictwa, a z drugiej strony – pozytywne efekty zerwania z totalitarną przeszłością, dążenia do jej przezwyciężenia i próby uczynienia refleksyjnego nad nią namysłu.


Fotorelacja