V Zlot Badaczy Kultury

V ZLOT MŁODYCH BADACZY KULTURY
PRACA/NIE-PRACA

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w zawieszeniu) we współpracy z BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej zaprasza na V ZLOT MŁODYCH BADACZY KULTURY PRACA/NIE-PRACA 25-27 maja 2017 r., który odbędzie się w Galerii Awangarda BWA Wrocław.

Opis Organizatorów:

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w piątym Zlocie Młodych Badaczy Kultury, czyli wykraczającego poza konwencję konferencji naukowej przedsięwzięcia, sytuującego się na przecięciu humanistyki i sztuki. Po zorganizowanych we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlotach poświęconych zagadnieniom CZASU (2015) oraz JAKOŚCI (2016) chcielibyśmy zwrócić się ku zagadnieniu PRACY/NIE-PRACY. Do spotkania i wspólnych rozważań zapraszamy więc zarówno badaczki i badaczy akademickich, jak i osoby zajmujące się twórczością artystyczną, a także wszystkich zatrudnionych/zajętych w tzw. sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie wynikiem współpracy z BWA Wrocław, dzięki czemu odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność przestrzeni w galerii Awangarda.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny podział czasu na czas pracy i czas wolny, których strażnikiem i gwarantem był do niedawna jeszcze zegarek, jest już w dużej mierze nieaktualny. Z jednej strony preferujemy elastyczne formy zatrudnienia, z drugiej zaś często jesteśmy wręcz zmuszeni do podejmowania pracy na tzw. umowach śmieciowych, co na przełomie XX i XXI wieku doprowadziło do wykształcenia nowej klasy społecznej –prekariatu. Dziś podstawowym atrybutem osób zatrudnianych przy rozmaitych projektach jest nie czasomierz, lecz wielofunkcyjny smartfon, zaś duża część naszych działań odbywa się w internecie: nieustannie scrollujemy, postujemy, klikamy i lajkujemy. Tym samym nieświadomie wykonujemy pracę/nie-pracę na rzecz kapitalizujących naszą aktywność koncernów i instytucyj.

Zwykle nie mamy większych trudności ze zdefiniowaniem pracy fizycznej czy zarobkowej, tymczasem w przypadku pracy naukowej lub artystycznej pojawiają się, często nierozstrzygalne, dylematy. Procesów twórczych nie sposób przecież zatrzymać, zaś do 2 przełomowych rozwiązań dochodzi się niejednokrotnie podczas przechadzki lub we śnie. Jak zatem, zwłaszcza w tzw. dziedzinach twórczych, oddzielić pracę od odpoczynku, leniuchowania, a nawet okazjonalnego bujania w obłokach? Uprawnianie humanistyki i sztuki łączy więc ich ambiwalentny status pracy/nie-pracy, czyli intelektualno-duchowo- -cielesnego zajęcia, które trwale zespolone jest z życiem osobistym, polega na bezustannym samorozwoju, przepracowywaniu własnych doświadczeń i otaczającego świata. Zajęcie to bywa wynagradzane bądź nie.

Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo” – pod tym hasłem 24 maja 2012 r. zorganizowano strajk pracowników sztuki. Sprawy pracownicze bardzo rzadko dotyczą bezpośrednio młodych badaczy, szczególnie w kontekście ich relacji z uczelnią. Dlatego również pracę/nie-pracę doktorantów i doktorantek chcielibyśmy uczynić w czasie naszego zlotu przedmiotem dyskusji.

ZAGADNIENIA
Spis zagadnień znajdą Państwo na stronie Zlotu. Zachęcamy również do prezentacji efektów poszukiwań wykraczających poza wytyczone wyszczególnienie. Wszystkie zgłoszenia potraktujemy poważnie.

JĘZYK
W związku z transdyscyplinarnym, międzydziedzinowym i otwartym charakterem naszego przedsięwzięcia zależy nam na możliwości wymiany pomiędzy osobami wywodzącymi się z różnych – nie tylko uczelnianych – środowisk twórczych. Jesteśmy otwarci zarówno na propozycje klasycznych akademickich referatów czy prezentacji projektów, jak i na performansy oraz innego rodzaju działania artystyczne. Prosimy jednak o stosowanie we wszystkich zgłaszanych wystąpieniach możliwie najbardziej przystępnego języka. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru będzie właśnie przystępność abstraktu.

PANELE
Chcielibyśmy wstępnie zaproponować 4 części tematyczne: 1. wokół prekariatu i projektariatu, definicje: praca/nie-praca w kulturze i kultura pracy/nie-pracy; 2. przepracowywanie świata: humanistyka i sztuka jako twórczość, zajęcie, praca; 3. prace/nie-prace artystów i artystek; dzieło, działanie, rynek, wynagrodzenie; 4. praca doktorantok w i doktorantek a praca doktorska oraz jedną część otwartą na Państwa propozycje.

POSTERY
Zachęcamy również do proponowania wystąpień w formie posterów, które będą prezentowane przez cały czas trwania zlotu. W ostatnim dniu konferencji odbędzie się sesja, która umożliwi prezentację posterów i dyskusję.

Ponadto zapraszamy Państwa na m.in. współpracę w tandemach teorii-praktyki, dyskusję czy warsztaty z zakresu organizacji czasu pracy, percepcji czy komunikacji. Wszystkie szczegóły znajdują się w rozwiniętym zawołaniu na stronie Zlotu.

PUBLIKACJA
Przewidujemy wydanie cyfrowej, recenzowanej publikacji pozlotowej, zawierającej artykuły naukowe oraz dokumentację części artystycznej.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Koszt czynnego udziału w zlocie wynosi: 150 zł – osoby referujące (zapewniamy: materiały konferencyjne, wegańskie posiłki oraz wydawnictwo pozlotowe). 100 zł – osoby prezentujące postery, własne projekty artystyczne lub wypowiadające się poprzez performans czy inne działanie (zapewniamy: materiały konferencyjne, wegańskie posiłki oraz publikację dokumentacji w wydawnictwie pozlotowym).

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie http://zlotkultury.weebly.com do 15.4.2017 r.

TERMINY
15.04 – nowy termin nadsyłania zgłoszeń
19.04 – ogłoszenie wyników naboru
30.04 – uiszczenie opłaty za uczestnictwo
15.05 – nadsyłanie posterów i innych materiałów
12-25.05 – przedzlocie: otwarty montaż w przestrzeni galerii Awangarda
25-27.05 – V Zlot MBK
30.09 – nadsyłanie artykułów i materiałów do publikacji 2018 – wydawnictwo pozlotowe

MIEJSCE
Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław

KONTAKT
W razie pytań prosimy o kontakt: zlotkultury@gmail.com

Opiekunka Koła:
Michał Kasprzak
dr. hab. Renata Tańczuk
Anna Kokocińska
Zofia Reznik
Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy
Joanna Tomaszewska
Agnieszka Wieszaczewska

V Zlot MBK odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth „Zajęcie”, zorganizowanego przez BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej w dn. 12.05-25.07.2017 r.

Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty, uczestniczki i uczestnicy zlotu mają pierwszeństwo w zapisach na warsztat.

Organizator:

  • Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w zawieszeniu)
    http://bit.ly/2lgldbd (Facebook)

Partnerzy:

Patronat: 

  • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  • Instytut Historii Sztuki
  • Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Wrocław

Muzeum Pana Tadeusza poleca!

fot. Galeria BWA Wrocław / z materiałów organizatora