Wawelskie olśnienia

Wawelskie olśnienia
cykl ekspozycyjny

Zachęcamy do zapoznania się z nowym cyklem ekspozycyjnym, realizowanym na wystawie stałej Rękopis Pana Tadeusza. Obiekty prezentowane w ramach cyklu Wawelskie olśnienia pochodzą ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Cykl został zainaugurowany pod koniec marca 2019 roku, a aktualnie w Muzeum Pana Tadeusza zobaczyć można m.in.: dwa pejzaże Corota, osiemnastowieczne porcelanowe figurki miśnieńskie (seria Polaków i Polek, Miśnia XVIII/XIX w.) przedstawiające portrety Polaków i Polek w strojach staropolskich. To takie właśnie figurki zdobią stół w Soplicowie w trakcie wystawnej uczty przygotowanej przez Wojskiego dla dowódców oddziałów wojsk polskich armii pod wodzą Napoleona („Pan Tadeusz”, Księga XII). Obok miśnieńskich cacek – portrety staropolskie, w tym siedemnastowieczne portrety Marysieńki Sobieskiej i króla Jana III Sobieskiego. Pierwsza odsłona cyklu potrwa do końca 2019 roku, na drugą zapraszamy już w styczniu 2020 roku.

Cyklowi Wawelskie olśnienia towarzyszy program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i seniorów, w ramach którego odbędą się: lekcje muzealne, warsztaty, wykłady: o zbiorach wawelskich, epoce saskiej, sarmatyzmie, malarstwie Corota, a także oprowadzania kuratorskie.

Z okazji wyjątkowych wydarzeń towarzyszących cyklowi Wawelskie olśnienia w dniach 16, 21, 22 i 23 czerwca 2019 wstęp na wystawę stałą Rękopis Pana Tadeusza” kosztuje tylko złotówkę.

Program wydarzeń towarzyszących

 • 16 czerwca 2019 (niedziela), godz. 11.00
  Wojenne losy wawelskich zabytków. W 60. rocznicę powrotu Skarbów Wawelskich
  – wykład Jerzego T. Petrusa, wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
  miejsce: Salon romantyczny
  >>więcej informacji
 • 16 czerwca 2019 (niedziela), godz. 13.00
  „Jak to Polak żył pod Augustami”. Wokół miśnieńskiej figury Augusta III ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu
  – oprowadzanie kuratorskie kustosz Anity Soroko
  miejsce: Sala Szlachta
  >>więcej informacji
 • 21 czerwca 2019 (piątek), godz. 16.00
  Sarmatyzm w „Panu Tadeuszu”
  – oprowadzanie kuratorskie kustosz Małgorzaty Orzeł
  miejsce: Sala Szlachta i Dom
 • 22 czerwca 2019 (sobota), godz. 12.00
  Odsłony pejzażu według Camille’a Corota – o obrazach ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu prezentowanych w Muzeum Pana Tadeusza
  – oprowadzanie kuratorskie kustosz Anity Soroko
  miejsce: Salon romantyczny
 • 23 czerwca 2019 (niedziela), godz. 16.00
  W kręgu kultury sarmackiej
  – wykład prof. dr. hab. Bogusława Bednarka
  miejsce: Salon romantyczny

Wstęp na wszystkie wydarzenia: 1 zł (w ramach biletu do muzeum).

Prowadzący:

Jerzy Tadeusz Petrus – historyk sztuki i muzeolog,  wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Autor kilku książek i prawie dwustu artykułów naukowych poświęconych polskiemu malarstwu portretowemu XVI i XVII w., sztuce Lwowa (Pomnik Kornela Ujejskiego, Kraków 2007), dziejom Żółkwi (Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994; Żółkiew i jej kolegiata, Warszawa 1997), broni trofealnej i regaliom związanym z polskimi monarchami, lwowskiemu ludwisarstwu w XVI w., a także dziejom lwowskiego muzealnictwa. Autor kilkunastu monograficznych opracowań kościołów i klasztorów rzymskokatolickich na terenie dawnego województwa ruskiego, w tym prac o lwowskiej katedrze łacińskiej: Katedra lwowska obrządku łacińskiego, Warszawa 2004; współautor monografii Katedra łacińska we Lwowie, Kraków 2013 w ramach serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Zajmuje się działaniami na rzecz ratowania zabytków kultury i sztuki polskiej na obszarze współczesnej Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Członek komisji eksportów MKiDN w sprawie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, licznych towarzystw naukowych, w tym Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczony m.in. medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Zasługi Litwy.

Anita Soroko – historyk sztuki i muzealnik, kustosz w Dziale Historii i Interpretacji Pana Tadeusza Muzeum Pana Tadeusza. Od 2006 do 2017 roku zajmowała się zbiorami malarstwa i miniatur Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W latach 2015–2016 kierowała projektem badawczym dotyczącym przedwojennej kolekcji rysunków polskich w Muzeum Lubomirskich we Lwowie i kontynuuje te badania.