23.09.2017-12.06.2018

Współcześni romantycy

Współcześni romantycy

Prowadzony od 2016 roku cykl spotkań wokół sztuki, literatury i psychologii organizowany wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Wychodzimy z założenia, że Muzeum Pana Tadeusza to nie tylko miejsce, w którym prezentowane są historyczne eksponaty, jest ono również przestrzenią dialogu, inspiracji i rozwoju. Spotkania mają formę wykładów prowadzonych przez psychologów i trenerów – wykładowców Uniwersytetu SWPS. Każde spotkanie zainspirowane słowami Adama Mickiewicza będzie poświęcone odrębnemu tematowi.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele odziedziczyliśmy w spadku po romantykach. Idealizm, znaczenie autokreacji, nierealistyczny obraz partnera, problemy z przystosowaniem, niedojrzałość – to tylko niektóre spośród cech i zachowań, które utrudniały życie romantykom i przeszkadzają również nam, żyjącym we współczesnych czasach. Wiemy, czego unikać, a czy jest w romantykach coś, co warto naśladować?

program na sezon 2017/2018

Najbliższe spotkanie

CZERWIEC 2018

 • sobota, 23 czerwca, godz. 16.00
  Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny. Pycha i przywództwo
  prowadzenie: dr Jarosław Kubalt
 • >>więcej informacji

Bohater romantyczny zdecydowanie nie jest przeciętną jednostką. Ta epoka idealizowała zarówno indywidualizm outsidera, jak i wyjątkowość przywódcy. Czy romantyczny bohater byłby dobrym liderem? A może jego duma i egocentryzm maskowały brak pewności siebie?

dr Jarosław Kubalt – psycholog społeczny, pracownik Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Interesuje się problematyką wpływu społecznego w różnych jego formach.

Minione

Maj 2018

Romantyczni bohaterowie bywali przymusowymi emigrantami, podróżnikami, pielgrzymami. Obecnie z różnych powodów przenosimy się z miejsca na miejsce. Zglobalizowany świat zachęca do eksploracji. Zmiany umożliwiają rozwój, ale ponosimy także ich psychologiczne koszty, takie jak poczucie wyobcowania i tęsknota. A może jest inaczej i dosłownie albo w przenośni tkwimy w miejscu, oczekując przełomów, ale bojąc się ich?
Kilka sposobów na to, jak radzić sobie z tęsknotą, aklimatyzować w nowych sytuacjach i oswajać ze zmianami, poznamy podczas wykładu.

Sławomir Prusakowski – psycholog, trener, nauczyciel akademicki, doradca. Trener Biznesu. Przeprowadził ponad 10000 godzin szkoleń, w tym ponad 1000 godzin Treningów Interpersonalnych (Bussiness-Relation Group Coaching). Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia Treningów Interpersonalnych. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami. Szkolił dla takich firm jak PWC, Grupa Żywiec, BPH, BzWBK, EricPol, Tauron. Zajmuje się także działalnością prospołeczną. Szkoli nauczycieli polonijnych, wierząc, że tylko dobra jakość edukacji pomoże utrzymać tożsamość Polaków poza granicami. Laureat nagród za działalność prospołeczną (min. PolCul). Szkoli trenerów, ucząc adeptów tego zawodu. Od 12 lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS, gdzie jako praktyk uczy studentów psychologii budowania relacji z klientami.

KWIECIEŃ 2018

 • sobota, 14 kwietnia, godz. 16.00
  Nie wszystko, co jest piękne, wymalować da się! Kreowanie wizerunku a psychologiczny autoportret
  prowadzenie: Zofia Szynal
 • spotkanie towarzyszy wystawie >>>Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia i odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ul. Szewska 37)

Sposób przedstawienia modela na zamawianym portrecie zależy od panujących konwencji i wizji malarza, ale jest również rodzajem autoprezentacji malowanej osoby. W końcu najczęściej to portretowany płacił za obraz, więc artysta starał się sprostać jego oczekiwaniom. Na tle biblioteki malowano naukowca, broń i władcza mina sugerują wodza, droga biżuteria i ozdobny strój to atrybuty elegantki. Oczywiście, psychologiczne portrety przedstawionych osób są dużo bardziej skomplikowane, ale niuanse trudniej uchwycić niż stereotypy. Portretowanie się było jednym z elementów zarządzania swoim wizerunkiem w takim sensie, w jakim rozumiemy to słowo współcześnie. Podczas wykładu zastanowimy się nad tym, czy poprzez wizerunek wyrażamy, czy konstruujemy siebie. Inaczej mówiąc, czy nasz portret przedstawia twarz, czy maskę.

Zofia Szynal – psycholog (absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu), specjalizuje się w seksuologii i diagnozie psychologicznej. Wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywa w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Przyjmuje pacjentów w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, udziela wsparcia psychologicznego podopiecznym Stowarzyszenia „Nadzieja”. Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół średnich w ramach współpracy ze Strefą Młodzieży SWPS.

MARZEC 2018

 • sobota, 10 marca 2018, godz. 16.00
  Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Czy warto żyć blisko natury
  prowadzenie: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

Romantycy uciekali z miast na prowincję, poszukując w naturze inspiracji, ukojenia, doświadczali zachwytu i grozy. Warto zastanowić się nad tym, jak środowisko naturalne wpływa na jakość naszego życia. Co decyduje o tym, że ludzie preferują pewne krajobrazy, a innych unikają lub boją się ich? Dlaczego niektóre wolą kontemplować w samotności, a inne w grupie? Współczesny człowiek wydaje się być oddalony od natury dużo bardziej niż człowiek epoki romantyzmu. Z drugiej strony, obecnie mamy większą świadomość tego, że przyrodę należy chronić, a to, co naturalne, kojarzy się ze zdrowiem. Podczas wykładu dowiemy się, czy dobrze myśli się na stepie, dlaczego widok z okna na ogród w pokoju chorego może przyspieszyć powrót do zdrowia i w jakim celu warto hodować rośliny doniczkowe.

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog społeczny, dziekan II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Realizuje badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia.

LUTY 2018

 • sobota, 10 lutego 2018, godz. 16.00
  Zdrów na twarzy, lecz w sercu głębokie ma rany​. Czym jest żałoba i jak dobrze ją przeżywać
  prowadzenie: Izabela Bancewicz

Jednym ze znaczeń słowa „romantyczny” jest „taki jak w romansie”, czyli „nie taki jak w zwykłym życiu”. Po doświadczeniu straty stereotypowy romantyk nie może tak po prostu funkcjonować. Rozpamiętuje przeszłość, wspomina utracone bądź niespełnione miłości, tęskni za wolnością. A jak z tego typu doświadczeniami radzą sobie ludzie współcześni?

Izabela Bancewicz – psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia dla osób z najlepszym wynikiem egzaminu specjalizacyjnego w 2014 roku. Ukończyła kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej dziecka oraz psychopatologii dzieci i młodzieży. Konsultuje pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży dla różnych grup zawodowych, treningi wychowawcze dla rodziców.

Styczeń 2018

 • sobota, 13 stycznia 2018, godz. 16.00
  Kto nie dotknął ziemi ni razu.„Ja” idealne i narcyzm w Sieci
  prowadzenie: mgr Jakub Kuś

Dbałość o własny wizerunek to cecha nie tylko współczesna. Lord Byron pilnował, aby na portretach przedstawiano go jako szczupłego mężczyznę, podczas gdy w rzeczywistości od wczesnej młodości walczył z otyłością. Obecnie mamy wiele narzędzi, aby autokreować się w świecie wirtualnym. Możemy formować nasze „ja idealne”, pokazywać się innym w sieci takimi, jakimi chcielibyśmy być. Kiedy jest to niebezpieczne? Jakie koszty ponosimy?

Jakub Kuś – prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychometrii, metodologii ze statystyką oraz społecznej przestrzeni Internetu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób korzystanie z Internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka. Bada zjawisko dyskursu nienawiści, tzw. „hejtu”, oraz jego konsekwencje. Interesuje się również tematyką budowania wizerunku i autoprezentacji w sieci.

Grudzień 2017

 • sobota, 16 grudnia 2017, godz. 16.00
  Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek.
  Jak budować zdrowe relacje z pieniędzmi?
  prowadzenie: ​dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Mit romantycznego bohatera obejmuje między innymi pogardę wobec dóbr doczesnych i stabilizacji. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że romantycy gardzili konsumpcjonizmem. Zastanowimy się, ile było w tym prawdy i na ile możemy to odnieść do modnego dzisiaj minimalizmu. Dowiemy się, jak wypracować dobry stosunek do pieniędzy i nie zadręczać się ich brakiem. Dowiemy się też, na czym polega chciwość. Czy zawsze jest zła?

​dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – doktor psychologii i zarządzania, doktor habilitowany psychologii. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Ekonomicznej II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, jest tam także prodziekanem ds. nauki. Reprezentantka Polski w zarządzie The International Association for Research in Economic Psychology i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Psychologia Ekonomiczna”. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej, a szczególnie psychologię pieniędzy i nierefleksyjne zachowania konsumenckie oraz metodologię badań społecznych. Interesuje się również, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada także indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

Listopad 2017

 • sobota, 18 listopada 2017, godz. 16.00
  Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko.
  Czy warto ufać intuicji?
  prowadzenie: dr Agata Sobków

Romantycy odrzucili wiarę w rozum. Kierowali się emocjami i, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, podświadomymi impulsami. Podczas wykładu dowiemy się, czym z punktu widzenia psychologii jest intuicja i kiedy warto jej zaufać.

dr Agata Sobków – adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych oraz współpracownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się badaniem mechanizmów intuicji, a także roli wyobrażeń, emocji oraz zdolności numerycznych w percepcji i podejmowaniu ryzyka. Brała udział w trzech międzynarodowych szkołach dla doktorantów, uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także kierowała grantem PRELUDIUM finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest też współautorką kilku publikacji.

Wrzesień 2017

 • sobota, 30 września 2017, godz. 16.00
  Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
  Jak pracować mądrze? O perfekcjonizmie i pracoholizmie
  prowadzenie: Adriana Bernady

Stereotypowy romantyk, bujający w obłokach, pracuje bardziej kompulsywnie niż systematycznie: albo rzuca się w wir działań, albo ucieka od obowiązków. Dąży do ideałów, które sam stworzył – jest rozczarowany, kiedy nie może im sprostać. My, współcześni też nie zawsze mamy zdrowy stosunek do pracy. Często zamiast cieszyć się z możliwości rozwoju, zadręczamy się niespełnianiem własnych, wygórowanych oczekiwań. Dlaczego sami sobie odbieramy przyjemność, którą możemy czerpać z życia zawodowego?

Adriana Bernady – psycholog, współwłaścicielka Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju. Doktorantka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Leadership Coaching School Adventure for Thought, specjalizuje się w odkrywaniu i wykorzystaniu naturalnych talentów. Posiada dyplom Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Współpracowała z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju kreatywności Odyseja.

 • sobota, 23 września 2017, godz. 13.00–18.00
  My, indywidualiści – Strefa Psyche Extra

Inauguracja nowego sezonu cyklu Współcześni romantycy. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej w bardzo szerokim zakresie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia. W kulturze romantycznej ceniono indywidualizm i oryginalność, dlatego tegoroczna Strefa Psyche Extra będzie poruszała tematykę związaną z „ja”.

* * * *
współorganizator: Uniwersytet SWPS Wrocław
patronat medialny: Akademickie Radio LUZ

*Wystawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza w układzie scenicznym Stanisława Wyspiańskiego – 31.X.1901, fot. Józef Sebald, pocztówka ręcznie kolorowana, wyd. Kraków 1902