English version below

Poniższy spis przedstawień obrazuje znaczenie Dziadów jako aktywnego elementu polskiej tradycji teatralnej. Nie jest on kompletny i podporządkowany idei wystawienia względnej „całości”; traktuje tekst Mickiewicza jako inspirację, zawiera także te spektakle, które prezentowały oryginalną koncepcję opracowania wybranych części lub wybranego wątku arcydramatu.


Inscenizacje Dziadów Adama Mickiewicz

 

 • Wystawienie fragmentów III części Dziadów pod tytułem Senator Nowossiltzoff, czyli śledztwo zbrodni stanu na Litwie, ustęp historyczny z poeamatu „Dziady” przez Adama Mickiewicza, Teatr Narodowy, Kraków 1848
 • Widowisko Widma do muzyki Stanisława Moniuszki, Warszawa i Lwów 1965, Kraków 1867
 • Dziady (inspirowane Widmami) w inscenizacji Stanisława Dobrzańskiego, Lwów 1878
 • Widma w inscenizacji Józefa Chodakowskiego, Teatr Wielki, Warszawa 1900
 • Dziady, reż. Adolf Walewski, Teatr Miejski, Kraków 1901
 • Dziadów część III, reż. Aleksander Zelwerowicz, Teatr Polski Warszawa 1915
 • Dziady, reż. Józef Karbowski, Teatr Miejski, Bydgoszcz 1922
 • Dziady, reż. Aleksander Zelwerowicz, Teatr Narodowy, Warszawa 1927
 • Dziady, reż. Leon Schiller, Teatry Miejskie (Teatr Wielki) Lwów 1932
 • Dziady, reż. Leon Schiller, Teatr na Pohulace, Wilno 1933 
 • Dziady, reż. Leon Schiller, Teatr Polski, Warszawa 1934,
 • Dziady, reż. Teofil Trzciński, Teatr Nowy im. Heleny Modrzejewskiej, Poznań 1934
 • Dziady, reż. Roman Cichocki, Teatr Miejski, Kalisz 1945
 • Dziady, reż. Aleksander Bardini, Teatr Polski Warszawa 1955
 • Sceny z „Dziadów”, reż. Tadeusz Byrski, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce-Radom 1955
 • Dziady, Jerzy Grotowski, Teatr 13 Rzędów, Opole 1961
 • Dziady, Irena Pawlicka, Teatr Rapsodyczny, Kraków, 1961
 • Dziady drezdeńskie, reż. Jerzy Kreczmar, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice 1963
 • Dziady, reż. Jerzy Krasowski, Krystyna Skuszanka, Teatr Ludowy, Nowa Huta-Kraków 1962
 • Dziady, reż. Bohdan Korzeniewski, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1963
 • Dziady, reż. Jerzy Krasowski, Krystyna Skuszanka, Teatr Polski, Warszawa 1964
 • Dziady (z części I, II, IV i III fragmenty), Teatr im Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski 1965
 • Dziady, reż. Kazimierz Dejmek, Teatr Narodowy Warszawa 1967
 • Dziady (sceny wybrane), reż. Tadeusz Byrski, Teatr Ziemi Mazowieckiej Warszawa 1971
 • Dziady, Konrad Swinarski, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków 1973
 • Dziady, reż. Tomasz Zygadło, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 1978
 • Dziady część III, reż. Grzegorz Mrówczyński, Teatr im. Cypriana Norwida, Jelenia Góra 1978
 • Dziady, Kazimierz Braun, Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 1978
 • Dziady część III i Ustęp, reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, Warszawa 1978
 • Dziady kowieńskie, reż. Jerzy Kreczmar, Teatr Współczesny Warszawa 1978
 • Dziady, Maciej Prus, Teatr Wybrzeże, Gdańsk 1979
 • Dziady, Kazimierz Braun, Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 1982
 • Co to będzie?, reż. Bogusław Kierc, Teatr Lalek, Wałbrzych 1982
 • Dziady, reż. Maciej Prus, Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź 1984
 • Dziady, reż. Krystyna Skuszanka, Teatr Narodowy, Warszawa 1987
 • Dziady – Improwizacje, reż. Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio, im. S. I. Witkiewicza, Warszawa 1987
 • Dziady (fragmenty), reż. Marek Mokrowiecki, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Płock 1992
 • Dziady – dwanaście improwizacji, reż. Jerzy Grzegorzewski, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 1995
 • Dziady albo młodzi czarodzieje, reż. Adam Sroka, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 1997
 • Dziady. Część druga, Irena Jun, Teatr Współczesny, Szczecin 1999
 • Dziady drezdeńskie, reż. Maciej Prus, Teatr Polski, Poznań 2000
 • Dziady, Lech Raczak, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica 2007
 • Dziady według Stanisława Wyspiańskiego, reż. Piotr Jędrzejas, Teatr im. Stefana Żeromskiego Kielce 2007
 • Dziady, Krzysztof Babicki, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice 2011
 • Mickiewicz. Dziady. Performance, Paweł Wodziński, Teatr Polski im. H. Konieczki, Bydgoszcz 2011
 • Dziady, Maja Kleczewska, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 2011
 • Dziady, Michał Zadara, Teatr Polski, Wrocław 2014-2016
 • Dziady, Radosław Rychcik, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, Poznań 2014
 • Dziady III, Natalia Korczakowska, Teatr im. A. Węgierki, Białystok 2014
 • [ˈdʑadɨ], Paweł Passini, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole 2015
 • Dziady, reż. Eimuntas Nekrošius, Teatr Narodowy, Warszawa 2016
 • Dziady – Noc Druga, Piotr Tomaszuk, Towarzystwo Wierszalin Teatr, Supraśl 2017
 • Widma, reż. Jarosław Fret, Opera Wrocławska 2019
 • Dziady, Maja Kleczewska, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2021
 • Gusła, reż. Grzegorz Bral, Lubuski Teatr, Zielona Góra 2022

 

ENG

The following list of performances illustrates the importance of Dziady as an active element of Polish theatrical tradition. It is not complete and subordinated to the idea of staging the relative ‘entirety’ of Dziady; it treats Mickiewicz’s text as an inspiration and also includes those performances that presented an original conception for the development of selected parts or a selected thread of the drama.


Staging of Dziady

 • Phantoms performance to the music of Stanisław Moniuszko, Warsaw and Lviv 1965, Kraków 1867
 • Dziady (inspired by Phantoms), staged by Stanisław Dobrzański, Lviv 1878,
 • Phantoms staged by Józef Chodakowski. Teatr Wielki, Warsaw 1900,
 • Dziady, directed by Adolf Walewski, Teatr Miejski, Kraków 1901,
 • Dziady Part III, directed by Aleksander Zelwerowicz, Teatr Polski Warsaw 1915,
 • Dziady, directed by Józef Karbowski, Teatr Miejski, Bydgoszcz 1922,
 • Dziady, directed by Aleksander Zelwerowicz, Teatr Narodowy, Warsaw 1927
 • Dziady, directed by Leon Schiller, Teatry Miejskie (Teatr Wielki) Lviv 1932,
 • Dziady, directed by Leon Schiller, Teatr na Pohulace, Vilnius 1933,
 • Dziady, directed by Leon Schiller, Teatr Polski, Warsaw 1934,
 • Dziady, directed by Teofil Trzciński, Teatr Nowy im. Heleny Modrzejewskiej, Poznań 1934,
 • Dziady, directed by Roman Cichocki, Teatr Miejski, Kalisz 1945,
 • Dziady, directed by Aleksander Bardini, Teatr Polski Warsaw 1955,
 • Scenes from “Dziady”, directed by Tadeusz Byrski, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce-Radom 1955, 
 • Dziady, Jerzy Grotowski, Teatr 13 Rzędów, Opole 1961
 • Dziady, Irena Pawlicka, Teatr Rapsodyczny, Kraków, 1961
 • Dresden Dziady, directed by Jerzy Kreczmar, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice 1963, 
 • Dziady, directed by Jerzy Krasowski, Krystyna Skuszanka, Teatr Ludowy, Nowa Huta-Kraków 1962,
 • Dziady, directed by Bohdan Korzeniewski, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1963
 • Dziady, directed by Jerzy Krasowski, Krystyna Skuszanka, Teatr Polski, Warsaw 1964,
 • Dziady (fragments from parts I, II, IV and III), Teatr im Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski 1965,
 • Dziady, directed by Kazimierz Dejmek, Teatr Narodowy Warsaw 1967,
 • Dziady (selected scenes), directed by Tadeusz Byrski, Teatr Ziemi Mazowieckiej Warsaw 1971,
 • Dziady, Konrad Swinarski, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków 1973,
 • Dziady, directed by Tomasz Zygadło, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 1978,
 • Dziady Part III, directed by Grzegorz Mrówczyński, Teatr im. Cypriana Norwida, Jelenia Góra 1978,
 • Dziady, Kazimierz Braun, Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 1978,
 • Dziady Part III and Passage, directed by Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, Warsaw 1978,
 • Kaunas Dziady, directed by Jerzy Kreczmar, Teatr Współczesny Warsaw 1978,
 • Dziady, Maciej Prus, Teatr Wybrzeże, Gdańsk 1979, 
 • Dziady, Kazimierz Braun, Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 1982,
 • What shall happen?, directed by Bogusław Kierc, Teatr Lalek, Wałbrzych 1982,
 • Dziady, directed by Maciej Prus, Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź 1984,
 • Dziady, directed by Krystyna Skuszanka, Teatr Narodowy, Warsaw 1987,
 • Dziady – Improvisations, directed by Jerzy Grzegorzewski, Teatr Studio, im. S. I. Witkiewicza, Warsaw 1987,
 • Dziady (fragments), directed by Marek Mokrowiecki, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Płock 1992,
 • Dziady – Twelve Improvisations, directed by Jerzy Grzegorzewski, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 1995,
 • Dziady or Young Sorcerers, directed by Adam Sroka, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 1997,
 • Dziady. Part Two, Irena Jun, Teatr Współczesny, Szczecin 1999,
 • Dresden Dziady, directed by Maciej Prus, Teatr Polski, Poznań 2000
 • Dziady, Lech Raczak, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica 2007,
 • Dziady according to Stanisław Wyspiański, directed by Piotr Jędrzejas, Teatr im. Stefana Żeromoskiego Kielce 2007,
 • Dziady, Krzysztof Babicki, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice 2011,
 • Mickiewicz. Dziady. Performance, Paweł Wodziński, Teatr Polski im. H. Konieczki, Bydgoszcz 2011,
 • Dziady, Maja Kleczewska, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 2011,
 • Dziady, Michał Zadara, Teatr Polski, Wrocław 2014-2016,
 • Dziady, Radosław Rychcik, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, Poznań 2014,
 • Dziady III, Natalia Korczakowska, Teatr im. A. Węgierki, Białystok 2014,
 • [ˈdʑadɨ], Paweł Passini, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole 2015,
 • Dziady, directed by Eimuntas Nekrošius, Teatr Narodowy, Warsaw 2016,
 • Dziady – Second Night, Piotr Tomaszuk, Towarzystwo Wierszalin Teatr, Supraśl 2017,
 • Phantoms, directed by Jarosław Fret, Opera Wrocławska 2019,
 • Dziady, Maja Kleczewska, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2021,
 • Witchcraft, directed by Grzegorz Bral, Lubuski Teatr, Zielona Góra 2022,