Literackie Drezno. Kilka polskich śladów

Współorganizatorzy:

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Technischen Universität Dresden
 • Sächsische Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden

 

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą „Literackie Drezno. Kilka polskich śladów” powstałą we współpracy między Technischen Universität Dresden i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Ekspozycja jest prezentowana podczas VI Kongresu Polonoznawczego w Dreźnie.

Wystawa pozwala śledzić w topograficznym kluczu polskie, literackie ślady w Dreźnie. Stolicę Saksonii odwiedzali – i nadal chętnie odwiedzają – pisarze i pisarki. Bywali tu romantycy i romantyczki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Klementyna Hoffmanowa. Współcześnie inspirację dla wątków fabularnych „Biegunów” znalazła zaś Olga Tokarczuk.
Ekspozycja dostępna zarówno po polsku, jak i po niemiecku, prezentowana jest w Sächsische Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden. Reprodukowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich oraz Biblioteki Narodowej.

O wystawie

Transgraniczne relacje pomiędzy Polską i Dreznem przebiegają na wielu płaszczyznach. Polityczne związki dotyczą choćby unii personalnych w okresie panowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów królów elekcyjnych z rodu Wettynów, władców Saksonii. Drezno odegrało istotną rolę w odbudowywaniu polskiego życia społecznego po klęsce powstania listopadowego, dla wielu osób było pierwszym przystankiem na europejskim szlaku uchodźczym, stanowiło miejsce azylu, ale również ważny ośrodek polskiego życia literackiego i kulturalnego. Dziś chętnie odwiedzane turystycznie, bywa, że inspiruje literacko nawet Laureatkę Nagrody Nobla. Do poszukiwania polskich, literackich śladów, do tropienia drezdeńskich miejsc pisarzy i pisarek – zapraszamy!


Instytucje współpracujące przy organizacji wystawy

 

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Technischen Universität Dresden
 • Sächsische Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden
 • Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk
 • Institut für Slavistik TU Dresden
 • Deutsches Polen-Institut e.V.

 


Zespół wystawy

 • autorka koncepcji wystawy: Joanna Maj
 • projekt graficzny: Zofia Jaros
 • tłumaczenia tekstów: Joanna Maj, Annelie Bachmaier, Julianna Redlich
 • współpraca przy produkcji: Agnieszka Śrutwa z zespołem Muzeum Pana Tadeusza
 • reprodukowane obiekty: zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Biblioteki Narodowej

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza