Young Visegrad Theatre: the Space of Freedom

Młody teatr wyszehradzki: przestrzeń wolności


O projekcie

Projekt składa się z trzech otwartych konkursów dla debiutujących dramatopisarzy, w których przyjmować będziemy zgłoszenia od polskich, czeskich i słowackich artystów. Temat konkursu to „Przestrzeń wolności”. Jurorzy w każdym kraju wybiorą trzech nominowanych do głównej nagrody oraz jednego zwycięzcę. Trzy najlepsze teksty (polski, czeski i słowacki) zostaną zaprezentowane w formie czytań performatycznych, zarejestrowanych i przełożonych na dwa pozostałe języki (oraz angielski), a następnie opublikowane na stronie internetowej, gdzie będzie mogła je obejrzeć publiczność. Czytaniom towarzyszyć będą wydarzenia tematyczne. Projekt zaplanowano na lata 2022–2023.


About the project

The project consists of three open calls for debuting playwrights which will allow us to gather submissions from Polish, Czech and Slovak artists. The theme of the competition will be "The Space of Freedom". Three texts will be selected by a jury in each country as nominees, and one winner. Three winning texts (Polish, Czech and Slovak) will be presented as text-in-hand readings, recorded and translated to the other two languages (plus English), then published on the website to be watched by the audience. There will also be accompanying discussions. The project will be produced in 2022 and 2023.

 


Partnerzy/Partners


  • Stranou, z.s.

  • TICHO a spol.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza