Poezja migana


Tej ciszy chwila w Soplicowie

Od czerwca do grudnia 2017 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowaliśmy projekt Tej ciszy chwila w Soplicowie, którego głównym celem było przystosowanie naszej oferty do potrzeb osób słabosłyszących i Głuchych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które powstały podczas realizacji projektu Tej ciszy chwila w Soplicowie. Poniżej znajdą Państwo pomocnicze filmy z przykładami gramatycznymi w polskim języku migowym. Dostępne są także karty pracy, które można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego. Scenariusze lekcji oraz sugerowane rozszerzenie zajęć opisaliśmy w naszej broszurce edukacyjnej. Wszystkie materiały zostały opracowane z ekspertami pracującymi z osobami z niepełnosprawnością słuchu: glottodydaktykiem, surdopedagogiem oraz redaktorem tekstów w standardzie prostego języka (ang. plain language).


Arkadiusz Bazak
Inwokacja


Marta Trębicka
Epilog


Piotr Peciakowski
opis zaścianka


Jacek Królikowski
opis Soplicowa


Piotr Peciakowski
O mnie


Marta Trębicka
O mnie


Jacek Królikowski
O mnie