Oferta lekcji muzealnych
na sezon 2021/2022 

 

 

Informacje
o programie


Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na lekcje muzealne oraz lekcje muzealne online. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (od pierwszych do ósmych klas), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów. 

Tematyka naszych zajęć zaczerpnięta jest z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza oraz polskiej historii najnowszej opartej na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Zajęcia dostosowane są do podstawy programowej z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, na odpowiednim etapie nauczania. Nawiązując do muzealnych wystaw stałych „Rękopis Pana Tadeusza oraz Misja: Polska”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, a także dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XXI wieku. 

Lekcje w Muzeum oraz lekcje muzealne online prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Uzupełnieniem oferty lekcji muzealnych są filmy edukacyjne dostępne bezpłatnie na naszej stronie, podejmujące tematy związane ze światem przedstawionym Pana Tadeusza, a także kontekstami historycznymi epopei oraz powojenną historią Polski.

Uwaga, ze względu na ogromne zainteresowanie aktualnie nie przyjmujemy nowych rezerwacji na lekcje muzealne oraz warsztaty artystyczne realizowane stacjonarnie do końca 2021 roku. Zachęcamy do dokonywania rezerwacji na zajęcia online.

Informacje praktyczne

Grupy
integracyjne


Grupy
od 16 do 30 osób


Kontakt


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy
o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego.

Kinga Łaska
kinga.laska@ossolineum.pl | 71 75 50 653

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
edukacja@ossolineum.pl | tel. 71 75 50 652

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 50 660
magdalena.musial@ossolineum.pl

 

Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji. Zajmuje się również wolontariatem.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Agnieszka Hajduk-Undro – historyk sztuki, etnolog, antropolog kulturowy i edukatorka muzealna. Zajmuje się przygotowywaniem oferty dla przedszkoli i młodszych uczniów, prowadzeniem warsztatów oraz lekcji muzealnych, również w formie online. Współtworzyła i współprowadziła takie zajęcia jak „Na tropie soplicowskiej przyrody” czy „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem”.

Agnieszka Sikora – historyk i edukatorka muzealna. Autorka publikacji poświęconych tematyce wykorzystywania muzyki do celów propagandowych w PRL. Odpowiada za lekcje muzealne z historii najnowszej odbywające się na wystawie stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza.

tel. 71 75 50 654
agnieszka.sikora@ossolineum.pl

Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl