Oferta lekcji muzealnych
na sezon 2021/2022 

 

 

Informacje
o programie


Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na lekcje muzealne oraz lekcje muzealne online. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych (od pierwszych do ósmych klas), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów. 

Tematyka naszych zajęć zaczerpnięta jest z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza oraz polskiej historii najnowszej opartej na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Zajęcia dostosowane są do podstawy programowej z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, na odpowiednim etapie nauczania. Nawiązując do muzealnych wystaw stałych „Rękopis Pana Tadeusza oraz Misja: Polska”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, a także dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XXI wieku. 

Lekcje w Muzeum oraz lekcje muzealne online prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Uzupełnieniem oferty lekcji muzealnych są filmy edukacyjne dostępne bezpłatnie na naszej stronie, podejmujące tematy związane ze światem przedstawionym Pana Tadeusza, a także kontekstami historycznymi epopei oraz powojenną historią Polski.

Wybór zajęć


 

Informacje praktyczne

Grupy
integracyjne


Grupy
od 16 do 30 osób


Kontakt


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy
o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego.

Kinga Łaska
kinga.laska@ossolineum.pl | 71 75 50 653

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
edukacja@ossolineum.pl | tel. 71 75 50 652 | 71 75 50 653 | 71 75 50 654

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 50 660
magdalena.musial@ossolineum.pl

 

Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji. Zajmuje się również wolontariatem.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Agnieszka Hajduk-Undro – historyk sztuki, etnolog, antropolog kulturowy i edukatorka muzealna. Zajmuje się przygotowywaniem oferty dla przedszkoli i młodszych uczniów, prowadzeniem warsztatów oraz lekcji muzealnych, również w formie online. Współtworzyła i współprowadziła takie zajęcia jak „Na tropie soplicowskiej przyrody” czy „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem”.

Agnieszka Sikora – historyk i edukatorka muzealna. Autorka publikacji poświęconych tematyce wykorzystywania muzyki do celów propagandowych w PRL. Odpowiada za lekcje muzealne z historii najnowszej odbywające się na wystawie stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza.

tel. 71 75 50 654
agnieszka.sikora@ossolineum.pl

Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl