OFERTA lekcji muzealnych NA SEZON 2020/2021

Lekcje muzealne online

Informacje
o programie


Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na lekcje muzealne online. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od pierwszych do ósmych klas), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wybrane lekcje muzealne prowadzimy w języku angielskim.

Lekcje muzealne online prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, wzbogacone o działania interaktywne i dialog.

Uzupełnieniem oferty lekcji muzealnych są filmy edukacyjne dostępne bezpłatnie na naszej stronie, podejmujące tematy związane ze światem przedstawionym Pana Tadeusza, a także kontekstami historycznymi epopei oraz najnowszą historią Polski.

Jak zarezerwować lekcję online?

Więcej informacji w katalogu lekcji.

Informacje praktyczne

Lekcje muzealne online

  • lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams
  • link do zajęć online zostanie udostępniony po dokonaniu rezerwacji
  • płatności należy dokonać po odbytej lekcji na podstawie otrzymanej faktury przelewowej

Wiek uczestników

Dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Język

Część lekcji może być przeprowadzona w języku angielskim, po wcześniejszym ustaleniu.

Terminy

  • wtorek–piątek, 8.00–16.00
    godzina zajęć dostosowywana jest do potrzeb konkretnej grupy
  • czas trwania: 45 minut

 

Cena

  • Lekcja online
    100 zł za grupę do 30 osób

Rezerwacja

Grupy
integracyjne


Grupy
od 16 do 30 osób


Kontakt


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy
o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego.

Kinga Łaska
kinga.laska@ssolinueum.pl | 71 75 50 653

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
edukacja@ssolinueum.pl | tel. 71 75 50 652

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 50 660
magdalena.musial@ossolineum.pl

 

Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji. Zajmuje się również wolontariatem.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Agnieszka Hajduk – historyk sztuki, etnolog, antropolog kulturowy i edukatorka muzealna. Zajmuje się przygotowywaniem oferty dla przedszkoli i młodszych uczniów, prowadzeniem warsztatów oraz lekcji muzealnych, również w formie online. Współtworzyła i współprowadziła takie zajęcia jak „Na tropie soplicowskiej przyrody” czy „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem”.

Agnieszka Sikora – historyk i edukatorka muzealna. Autorka publikacji poświęconych tematyce wykorzystywania muzyki do celów propagandowych w PRL. Odpowiada za lekcje muzealne z historii najnowszej odbywające się na wystawie stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza.

tel. 71 75 50 654
agnieszka.sikora@ossolineum.pl

Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl