Juliusz Słowacki pisze „Pana Tadeusza” – zapowiedź

W ramach pokazu „Juliusz Słowacki pisze Pana Tadeusza od 30 kwietnia do 5 maja 2024 zaprezentujemy w Muzeum Pana Tadeusza rękopis poematu „Pan Tadeusz” Juliusza Słowackiego. Poemat znajduje się w uporządkowanym i krytycznie opracowanym pod względem filologicznym przez Władysława Floriana, profesora polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, rękopisie razem z innymi utworami wieszcza: „Wiersze drobne, fragmenty dramatów, pisma prozą i poemat filozoficzny: Król Duch”. Tom zawiera rękopisy z lat 1845–1849. Na co dzień przechowywany jest w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

A jako przygotowanie do zwiedzania proponujemy kolejny odcinek literackiego podcastu, w którym opowiadamy o wyimku twórczości Słowackiego dostępnym w muzealnej księgarni: dramatach – „Śnie srebrnym Salomei” oraz „Horsztyńskim”, angielskich przekładach wieszcza w tłumaczeniu Charlesa Kraszewskiego, a także dwóch innych książkach: „UłamkachAdama Wiedemanna prezentujących mniej znane wiersze oraz biografii „Słowacki. Wychodzenie z szafy”, w której autorka, Marta Justyna Nowicka, analizuje listy Słowackiego wymieniane z Zygmuntem Krasińskim czy z matką, Salomeą. Zapraszamy także do udziału w wydarzeniach towarzyszących pokazowi rękopisu. 

 „Sen srebrny Salomei” oraz „Horsztyński” to dramaty, które ukazały się w cyklu Biblioteki Narodowej Wydawnictwa Ossolineum w 2009 w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania serii. „Sen srebrny Salomei” ma charakter historiozoficzny i wiąże się z założeniami towiańszczyzny, poglądu głoszącego między innymi odkupienie win świata przez męczeństwo narodu polskiego. To jeden z nurtów mesjanizmu z połowy XIX wieku opracowany przez Andrzeja Towiańskiego. Słowacki miesza w utworze porządki patriotyzmu i rycerskości związanych z patetycznością i wszechobecną groteską. „Horsztyński” z kolei to niedokończony dramat, opowiadający o Szczęsnym Kossakowskim, synu zdrajcy hetmana Szymona. Bohater jest rozdarty między obowiązkami wobec rodziny, ojczyzny, ukochanej i jej męża, przyjaciela Szczęsnego (Horsztyńskiego, byłego konfederaty barskiego, oślepionego przez Rosjan). Trzej bohaterowie, pomiędzy którymi lawiruje główny bohater dramatu, symbolizują trzy koncepcje Polski stanisławowskiej: magnacką, drobnoszlachecką i republikańską. 

Na prezent dla gości z zagranicy proponujemy przekłady dramatów Słowackiego („Kordiana”, „Balladyny”, „Horsztyńskiego” i „Marii Stewart”) autorstwa Charlesa S. Kraszewskiego, poety, tłumacza z literatury polskiej, czeskiej, słowackiej. Kraszewski jest autorem pełnego tłumaczenia „Dziadów” i „SonetówAdama Mickiewicza oraz utworów dramatycznych Zygmunta Krasińskiego oraz Stanisława Wyspiańskiego. Ukazują się one  nakładem Glagoslav Publications we współpracy z Instytutem Książki.

 „Ułamki” wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii „Poeci do kwadratu” to zbiór wierszy z opracowaniem Adama Wiedemanna, który uznaje Słowackiego za poetę fragmentu i przyznaje, że choć jego poezja wydaje się mniej znana niż na przykład utwory Mickiewicza, to miała realny wpływ na wiele pokoleń twórców. „Słowacki. Wychodzenie z szafy” to biografia dramatopisarza autorstwa Marty Justyny Nowickiej. Analizuje ona listy wymieniane głównie z Zygmuntem Krasińskim czy matką, Salomeą. 


Więcej publikacji