Stany osobne

Gdzie szukać wsparcia?


O wystawie

„Stany osobne” to projekt artystyczny i edukacyjny, którego główną częścią jest wystawa polsko-ukraińskiego tandemu fotografów Artistic Punks – Julii i Freda Abramovów, prezentowana w Muzeum Pana Tadeusza od 7 maja do 22 sierpnia 2021. Ekspozycja stanowi próbę unaocznienia stanu, w jakim znajduje się osoba doświadczająca kryzysu psychicznego.

Wskazówki Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) sformułowane w sierpniu 2020 roku, dotyczące roli placówek kultury w czasie pandemii koronawirusa, zachęcają muzea do podejmowania działań promujących zdrowie psychiczne i wspierających lokalną społeczność. Wystawa „Stany osobne” jest odpowiedzią na ten postulat.

Mamy nadzieję, że odwiedzający wystawę znajdą na niej wskazówki co do tego, jak postępować, a czego unikać, udzielając wsparcia. Szacuje się, że co czwarta osoba doświadcza w pewnym momencie życia kryzysu psychicznego, z którym nie może poradzić sobie sama. Nie ma życia bez kryzysów – według niektórych koncepcji psychologicznych są one niezbędne, aby się rozwijać.

Wystawa jest skonstruowana w taki sposób, aby przeprowadzić widza poprzez wizualizacje najmroczniejszych stanów psychiki ku symbolicznemu odzyskaniu zdrowia. Poniżej znajdziesz adresy placówek, telefony i namiary na specjalistów udzielających wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego.


Gdzie szukać wsparcia?

Doświadczasz kryzysu psychicznego lub doświadczają go Twoi bliscy? 
Dowiedz się, gdzie szukać wsparcia.

 • Zadzwoń do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i opowiedz mu o swoim samopoczuciu. Lekarz podpowie Ci, co robić dalej.
 • Sprawdź ofertę Poradni Zdrowia Psychicznego. Niektóre działają samodzielnie, a inne są częścią większych placówek, takich jak centra zdrowia czy przychodnie, jeszcze inne są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Część z nich działa w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i pomoc możesz uzyskać tam bezpłatnie.

Poradnie zdrowia psychicznego we Wrocławiu

Ars Medica NZOZ. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
Mińska 38
tel. 71 358 24 44
www.arsmedica.pl

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis
Krasińskiego Zygmunta 9
tel. 801 462 988
www.scanmed.pl

Centrum Zdrowia Ogrodowa. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Eluarda 7
tel. 71 349 27 21
www.ogrodowa.wroclaw.pl

Dolnośląskie Centrum Dziecięce. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Wiśniowa 83 D/E
tel. 71 346 16 96
www.dcd.wroclaw.pl

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Wybrzeże Korzeniowskiego 18
tel. 71  77 66 200 lub  519 617 348
www.dczp.wroclaw.pl

 • I Oddział Psychiatryczny Całodobowy
  tel. 71  77 66 215 lub  519 617 453
 • Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego
  tel. 519 618 183 oraz 519 319 462
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
  tel. 71 77 66 300
 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
  tel. 71 77 66 250
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic
  tel. 519 618  096

Karan. Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej. Centrum Interwencji Kryzysowej
Traugutta 119/1
tel. 71 349 15 56
www.karan.wroc.pl

Lux Med Centrum Medyczne. Harmonia. Poradnia zdrowia psychicznego
Legnicka 51/53
tel. 22 33 22 888
harmonia.luxmed.pl

Polimed. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Poradnia psychiatryczna
Powstańców Śląskich 1/116, tel. 71 367 11 05
lub
Energetyczna 8, tel. 71 361 86 30
www.polimed.wroclaw.pl

Practimed sp. z o. o. Centrum Medyczne NZOZ. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Pabianicka 25
tel. 71 798 36 79, 71 798 36 41 lub 71 798 36 42
www.practimed.com.pl

Promyk Słońca. Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Swobodna 8A
tel. 71 792 30 75 lub 71 782 77 77
www.przychodnia.promykslonca.pl

Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
Podwale 74
tel. 71 342 14 13
www.trr.info.pl

Psie Pole. Przychodnia Specjalistyczna nr 2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży
Potockiego 2
tel. 71 325 23 25
www.zozpsiepole.pl

Pulsantis. Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna. Poradnia zdrowia psychicznego
Aleksandra Ostrowskiego 3
tel. 71 339 11 41
www.pulsantis.com.pl

Vita. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów i Stomatologów NZOZ. Poradnia zdrowia psychicznego
Oławska 15
tel. 71 343 22 65
www.vita.wroclaw.pl

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Dobrzyńska 21/23
tel. 71 774 77 30
www.dobrzynska.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Zdrowia. SPOZ. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień
Lindego 19-21
tel. 71 355 63 61 lub 71 355 65 18
www.spzoz.wroc.pl


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią lub rodzicem i w Twoim otoczeniu występują trudności, po pomoc możesz zwrócić się do jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych we Wrocławiu. Tam może Cię także skierować pedagog lub psycholog szkolny.


Telefon zaufania

Zadzwoń pod numer Telefonu Zaufania. Po drugiej spotkasz osobę, która cierpliwie Cię wysłucha i wskaże możliwości rozwiązania problemu, z którym się zmagasz.

 • Antydepresyjny telefon zaufania (Itaka)
  tel. 22 484 88 01
  www.stopdepresji.pl
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Dajemy dzieciom siłę)
  tel. 22 484 88 01
  www.116111.pl
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
  (Instytut Psychologii Zdrowia PTP)
  tel. 116 123

Centrum Aktywności Lokalnej

Odwiedź najbliższe Centrum Aktywności Lokalnej. Wiele projektów realizowanych przez wrocławskie CALe dotyczy zdrowia psychicznego.


Formy wsparcia

Obecnie możemy skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Ich zróżnicowanie wynika z dostosowania do celu i problemu, z jakim się mierzymy, metod i kompetencji specjalistów udzielających wsparcia oraz specjalizacji instytucji, do której się zgłaszamy. To my decydujemy, z jakich usług chcemy skorzystać.

 • Konsultacje psychologiczne

To forma wsparcia dostępna dla każdego. Podczas pierwszego spotkania z psychologiem wspólnie diagnozujemy źródło problemu i poznajemy możliwe rozwiązania. Specjalista jest często źródłem informacji o dodatkowych formach wsparcia, odpowiednich do realizacji naszych celów.

 • Interwencja Kryzysowa

Jest to intensywna forma wsparcia psychiatrycznego lub psychologicznego udzielana osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji lub doświadczyła kryzysu. Jej głównym celem jest zniwelowanie lub złagodzenie jej nienaturalnych stanów. Do interwenta kryzysowego warto zgłosić się po pomoc w przypadku nagłego nasilenia się stresu lub innych niepokojących nas symptomów. Interwencji kryzysowej dokonuje się zarówno w kontakcie bezpośrednim (w placówce lub otoczeniu osoby zainteresowanej), jak i poprzez telefony oraz czaty zaufania.

 • Terapia grupowa i grupa wsparcia

Te dwa terminy często są ze sobą mylone lub używane wymiennie, mimo iż w rzeczywistości dotyczą różnych form wsparcia.

Grupa wsparcia jest często przedstawiana w kulturze popularnej, przez co powstało wokół niej wiele mitów.

Terapia grupowa ma formę spotkań prowadzonych przez jednego lub dwóch wykwalifikowanych specjalistów (psychoterapeutów, socjoterapeutów). W procesie terapeutycznym wykorzystuje się aktywność uczestników i interakcje między nimi, powstające w skutek zaplanowanych, kontrolowanych działań. Terapię grupową zwykle stosuje się jako metodę wspomagającą proces psychoterapii indywidualnej lub farmakoterapii.

Grupa wsparcia jest często przedstawiana w kulturze popularnej, przez co wokół tej formy wsparcia urosło wiele mitów. W rzeczywistości różnorodne grupy wsparcia adresowane są do osób, które borykają się z podobnymi problemami (np. uzależnienie, strata dziecka). Spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami w atmosferze zrozumienia i zaufania. Na terenie Wrocławia istnieje wiele grup wsparcia. Warto również zapoznać się z ofertą grup dostępnych online.

 • Psychofarmakologia

Wbrew powszechnej opinii jest to jedna z wielu, a nie jedyna metoda leczenia stosowana przez psychiatrów. Współczesna wiedza medyczna pozwala na dobranie bardzo specyficznych środków farmakologicznych, których dawkowanie jest szczegółowo omawiane i kontrolowane przez prowadzącego nas lekarza. Obecnie korzystanie ze środków psychofarmakologicznych zaleca się wyłącznie krótkodystansowo w przypadku borykania się z nienaturalnymi, przedłużającymi się stanami emocjonalnymi.

 • Leczenie i rehabilitacja psychiatryczna

Podobnie jak inne choroby zaburzenia psychiczne zwykle leczone są w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności przebywania na oddziale szpitalnym. Możemy skorzystać z konsultacji psychiatrycznych, profilaktycznej oceny stanu zdrowia oraz rehabilitacji w warunkach domowych. Warto ustalić wspólnie z lekarzem, kiedy trzeba skierować się na oddział szpitalny zamknięty (przebywanie na terenie szpitala dłuższe niż kilka dni) lub dzienny. Oddział dzienny to forma rehabilitacji oferująca usługi zespołu specjalistów w jednym miejscu (w jego skład wchodzą lekarze i psychologowie różnych specjalizacji). Osoba korzystająca z tej formy wsparcia zapraszana jest na teren szpitala w konkretnych dniach i godzinach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych usług rehabilitacyjnych, takich jak fizjoterapia pourazowa.

 • Psychoterapia

Długofalowe działanie nakierowane na poprawę jakości życia osoby korzystającej z psychoterapii. Psychoterapeuta towarzyszy klientowi w procesie modyfikacji zachowań, schematów poznawczych oraz poszerzeniu świadomości przeżywanych emocji i kreowaniu pożądanych postaw. Proces terapeutyczny wymaga umiejętności zastosowania zróżnicowanych naukowych metod. Swój warsztat specjalista (psycholog, psychiatra, pedagog) rozwija, zdobywając, niekiedy przez lata, doświadczenie zawodowe oraz poprzez uzupełnianie wykształcenia. Przed podjęciem terapii ważne jest, aby sprawdzić, w jakim nurcie kształci się terapeuta.


Więcej o wystawie


Partnerzy

 • MiserArt
 • Fundacja Homo Sacer

Patroni medialni

 • TVP Kultura
 • TVP3 Wrocław
 • Radio Wrocław
 • Radio RAM
 • Radio Wrocław Kultura