Wojenne losy wawelskich zabytków – wykład Jerzego T. Petrusa

  • 16 czerwca 2019 (niedziela), godz. 11.00
  • wstęp 1 zł (w ramach biletu do muzeum)

Zapraszamy na wykład wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, Jerzego T. Petrusa, który odbędzie się w Salonie romantycznym Muzeum Pana Tadeusza.

W ramach nowego cyklu ekspozycyjnego Wawelskie olśnienia na wystawie stałej Rękopis Pana Tadeusza prezentowane są aktualnie obiekty pochodzące ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Wśród nich zobaczyć można m.in.: dwa pejzaże Corota, osiemnastowieczne porcelanowe figurki miśnieńskie (seria Polaków i Polek, Miśnia XVIII/XIX w.) przedstawiające portrety Polaków i Polek w strojach staropolskich, a także portrety staropolskie, w tym siedemnastowieczne portrety Marysieńki Sobieskiej i króla Jana III Sobieskiego.

Cyklowi Wawelskie olśnienia towarzyszy program edukacyjny, w ramach którego w niedzielę 16 czerwca 2019 zapraszamy na wykład Jerzego T. Petrusa, wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, który przybliży wojenne losy wawelskich zabytków.


Prowadzący

Jerzy Tadeusz Petrus – historyk sztuki i muzeolog, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
Autor kilku książek i prawie dwustu artykułów naukowych poświęconych polskiemu malarstwu portretowemu XVI i XVII w., sztuce Lwowa (Pomnik Kornela Ujejskiego, Kraków 2007), dziejom Żółkwi (Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994; Żółkiew i jej kolegiata, Warszawa 1997), broni trofealnej i regaliom związanym z polskimi monarchami, lwowskiemu ludwisarstwu w XVI w., a także dziejom lwowskiego muzealnictwa. Autor kilkunastu monograficznych opracowań kościołów i klasztorów rzymskokatolickich na terenie dawnego województwa ruskiego, w tym prac o lwowskiej katedrze łacińskiej: Katedra lwowska obrządku łacińskiego, Warszawa 2004; współautor monografii Katedra łacińska we Lwowie, Kraków 2013 w ramach serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Zajmuje się działaniami na rzecz ratowania zabytków kultury i sztuki polskiej na obszarze współczesnej Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Członek komisji eksportów MKiDN w sprawie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, licznych towarzystw naukowych, w tym Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności.
Odznaczony m.in. medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Zasługi Litwy.


Więcej informacji