• 5 marca 2022 (sobota), godz. 16.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • wejściówki do odbioru w kasach Muzeum Pana Tadeusza

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Bartoszewski. Dlaczego nie ja?

Na wystawie czasowej prezentujemy obiekty, które Władysław Bartoszewski przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, a które nie znalazły się w przestrzeni wystawy stałej „Misja: Polska” – odznaczenia, pamiątki, wycinki prasowe, listy, teksty wykładów, a także kalendarze, notatki osobiste oraz zapiski odsłaniające warsztat pracy historyka, publicysty i polityka.

prowadzenie:
Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej „Misja: Polska” poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii ZNiO. Kuratorka i autorka licznych wystaw związanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.