• 14 października 2023 (sobota), godzina 12.00
  • Spacer rozpoczyna się w Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6)
  • prowadzenie: dr Agata Gabiś 

„Szaberplac i pierwszy list” – spacer z Agatą Gabiś

Inspiracją dla tematu i trasy miejskiego spaceru jest lektura tekstów, zawartych w antologii Beaty Halickiej „Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku” (Wydawnictwo Universitas 2016), obejmujących przede wszystkim relacje osadników, którzy przybyli na Ziemie Zachodnie po 1945. Wśród pierzei wrocławskich kamienic, podwórek i skwerów można jeszcze odnaleźć ślady pierwszych, polskich lat – szczególnie wyraźne są w obrębie osiedli Nadodrze i Ołbin, gdzie już w drugiej połowie 1945 roku zaczęli osiedlać się nowi mieszkańcy, a miasto powoli wracało do swojego codziennego rytmu. Słabo czytelne litery dawnych szyldów, tablice pamiątkowe, znaczące nazwy ulic, dzikie krzewy albo po prostu wspomnienia, które wypełniają dziś na wskroś współczesne przestrzenie. Podczas spaceru poszukamy takich śladów, zajrzymy do pierwszego powojennego urzędu pocztowego, spróbujemy z fragmentów materialnej tkanki i z opowieści mieszkańców zrekonstruować jeden z najtrudniejszych momentów w historii miasta: wszechobecną atmosferę niepewności i tymczasowości, w której jednak trzeba przetrwać. Trzeba zrobić zakupy na pobliskim szaberplacu, wysłać list i znaleźć dom.


Prowadząca

dr Agata Gabiś – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim architekturą XX wieku oraz rozwojem przestrzennym Wrocławia i Dolnego Śląska. Na podstawie pracy doktorskiej, dotyczącej powojennej architektury Wrocławia, została w 2019 roku wydana książka „Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956–1970”. Poza działalnością naukową i dydaktyczną Agata Gabiś działa na polu popularyzacji i ochrony dziedzictwa materialnego: współpracowała z Centrum Historii Zajezdnia, brała udział w przygotowaniu i realizacji programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współtworzyła wystawy i cykle debat (m. in. w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz w Biurze Wystaw Artystycznych). Od 2019 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.


mkidn

Zadanie „Popiół i Diament. Spotkania autorskie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.