#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury
Dzieci ze specjalnymi potrzebami

Program I spotkania


2 czerwca 2021
(środa)

Specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci.
Baza wiedzy i doświadczeń

9.15 | Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: Nie tylko autyzm. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci

Ekspertki: Barbara Augustyniak, pedagożka i Judyta Juszczyk, psycholożka, psychoterapeutka

Prowadzenie panelu: Monika Nowak, Muzeum Pana Tadeusza

10.45 | dyskusja

11.15–11.45 | przerwa

11.45 | Panel dyskusyjny: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świecie kultury. Możliwości, potrzeby, realizacja i komunikacja

Uczestnicy panelu: Joanna Gruchalska, psycholożka, pedagożka, animatorka kultury i Joanna Sekuła, artystka i pedagożka

Prowadzenie panelu: Agata Iżykowska-Uszczyk, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Narodowe we Wrocławiu

13.15 | dyskusja

13.45 | zakończenie spotkania


Ekspertki

Monika Nowak projektantka doświadczeń i edukatorka muzealna, od pięciu lat pracująca w Muzeum Pana Tadeusza, w którym odpowiada za program edukacyjny. Twórczyni cyklu zajęć Maluchy odkrywają muzeum dla najmłodszych dzieci, projektu SENSO-litera. Wystawa dla dzieci i edukacyjnego escape roomu. Współtwórczyni filmów dokumentacyjnych i edukacyjnych oraz cyklu wykładów dla dorosłych o tematyce szlacheckiej. Koordynatorka programu Muzeum dostępnego.

Barbara Augustyniak ukończyła pedagogikę o specjalności rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim, jej praca magisterska dotyczyła rewalidacji dziecka z zespołem Downa. Obecnie pracuje jako nauczyciel wspomagający ucznia z autyzmem w szkole podstawowej ogólnodostępnej. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niedowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z afazją. Podczas swojej pracy zawodowej miała do czynienia z wieloma wyzwaniami z dziedziny pedagogiki specjalnej, jednak najważniejsze jest dla niej zawsze myśl głuchoniewidomej Hellen Keller: „Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania”. I tę chęć do przekraczania swoich granic, do coraz ambitniejszych celów stara się zaszczepić swoim uczniom i ich rodzicom.

Judyta Juszczyk – psycholożka, psychoterapeutka dziecięca, pracująca na co dzień z dziećmi i ich rodzicami w przedszkolu integracyjnym oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi również prywatną praktykę, gdzie zajmuje się głównie pracą z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń rozwoju, osobowości, a także zachowania i emocji.

Agata Iżykowska-Uszczyk kulturoznawczyni, pedagożka, muzealniczka i animatorka kultury. Od 2015 roku realizuje oraz współorganizuje projekty włączające w życie kulturalne Wrocławia. Autorka cyklu warsztatów „Sztuka szuka zmysłów” oraz „Dotknij muzeum”, w którym otwiera na praktykę poznawania sztuki współczesnej wszystkimi zmysłami. Realizatorka warsztatów dla młodzieży z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku, między innymi projektu „Tej ciszy chwila w Soplicowie”, realizowanego przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Ukończyła kursy związane z poszerzaniem dostępności kolekcji muzealnej, które były organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundację Katarynka, Fundację Kultura bez Barier. Uczestniczka międzynarodowego  “OHAS – Opening Heritage and Art Sites for People with Special Needs”. Twórczyni przewodnika dla osób ze spektrum autyzmu po wystawie stałej kolekcji w Pawilonie Czterech Kopuł. Pełni funkcję koordynatorki do spraw dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Joanna Gruchalska psycholożka, pedagożka, animatorka kultury. Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu, nauczycielka w Policealnym Studium Animatorów Kultury SKiBA. Pracuje również z osobami z Zespołem Downa, wykorzystując sztukę, jako medium komunikacyjne i emocjonalne. Poprzez ruch i taniec rozwija kompetencje poznawcze i społeczne osób z niepełnosprawnościami. Jako psycholog prowadzi artystę przez proces twórczy, obserwując i rozmawiając na tematy trudne i istotne przy kreowaniu dzieła. Bierze udział w projektach artystycznych, prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach. Wspiera rodziców, prowadząc trening umiejętności wychowawczych. Współorganizuje artystyczne i rekreacyjne obozy młodzieżowe, dedykowane również dzieciom z niepełnosprawnościami.

Joanna Sekuła wrocławianka, absolwentka wrocławskiej ASP (Wydział Ceramiki i Szkła), Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie (Wydział Edukacji w Zakresie Sztuk Wizualnych) oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Arteterapia). Na co dzień prowadzi pracownię ceramiki w MDK Śródmieście – Wrocław oraz warsztaty w Muzeum Współczesnym Wrocław. Pracę dydaktyczną opiera na twórczej zabawie ze sztuką, kształtując wrażliwość i rozwijając pasję dzieci i młodzieży. W pracy twórczej eksperymentuje z materią ceramiczną w obszarach rzeźby figuratywnej. Tworzy obiekty estetyczne, inspirowane wielowymiarowością i niejednoznacznością rzeczywistości. Zafascynowana twórczością dziecka, jogą i magicznym realizmem.

Patroni medialni

  • Fundacja Czas Dzieci
  • Fundacja Rodzic w mieście
  • Dzieciaki w Plecaki

Projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrzebami” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

mkdnis logo