w ramach IV Festiwalu Tradycji Literackich

Spotkanie z tłumaczami twórczości
Witolda Gombrowicza na języki obce

  • 14 listopada 2020 (sobota), godz. 16.00

Witold Gombrowicz, choć tłumaczony na blisko czterdzieści języków, pozostaje pisarzem trudnym do przyswojenia. Dla czytelników z Europy przeszkodą może być zakotwiczenie jego twórczości w naszej – jednak lokalnej – historii, obyczajowości, mentalności, a także sieć literackich odniesień uchwytnych prawie wyłącznie dla Polaków. Poza Starym Kontynentem egzotyczna będzie także europejskość autora Dziennika, zwłaszcza tradycje kulturowe i filozoficzne, do których odwoływał się w swojej drodze twórczej. Dodajmy do tego jeszcze wirtuozerię myślową i językową, aby uznać zadanie tłumaczenia Gombrowicza za karkołomne.

A jednak... Gombrowicz jest z powodzeniem czytany i komentowany na całym świecie. Wszędzie wzbudza skrajne emocje, trafia do poszukiwaczy intelektualnych wyzwań i stylistycznej finezji, szalonej zabawy i radykalnego krytycyzmu. Nie byłoby to możliwe bez tłumaczy, którzy, aby mu sprostać, muszą go zrozumieć, pokochać i dać mu swój głos.


Prowadzenie

Anna Spólna – dr hab., prof. UTH. Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Jest autorką książek „Nowe Treny? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka” (2007), „Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie” (2012), „Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej” (2017), kilkudziesięciu artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach oraz licznych recenzji. Pod jej współredakcją ukazały się monografie „Iwaszkiewicz w podróży” (2013) i „Gombrowicz z przodu i z tyłu” (2015). Redagowała teksty Kongresu Tłumaczy Gombrowicza dostępne na stronie www.muzeumgombrowicza.pl. Zasiadała w jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Należy do redakcji „Radomskich Studiów Humanistycznych”. Do jej zainteresowań badawczych należy współczesna literatura polska, zwłaszcza poezja najnowsza i twórczość Witolda Gombrowicza. Zajmuje się także zagadnieniami tradycji kulturowej i socjologii życia literackiego.


Goście

Wu Lan – urodzona w 1956 roku w Pekinie tłumaczka literatury polskiej, popularyzatorka kultury polskiej w Chinach i kultury chińskiej w Polsce. Z Polską związana od lat 80., kiedy odbywała staż językowy w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1985–1987). Studia doktoranckie odbyła w Katedrze Polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (1999–2004), a rozprawę doktorską pt. Sumienie narodu polskiego – o twórczości prozaicznej Stefana Żeromskiego (2004) napisała pod kierunkiem znanej polonistki i tłumaczki prof. Yi Lijun. Przygoda Wu Lan z literaturą polską zaczęła się od przekładów literatury dla dzieci na język chiński. Z czasem została tłumaczem dialogów w polskich filmach i serialach telewizyjnych sprowadzanych do Chin. Duże znaczenie mają przetłumaczone przez nią dzieła Ryszarda Kapuścińskiego Podróże z Herodotem (przekład ten znalazł się w ścisłej czołówce kandydatów do Ogólnochińskiej Nagrody Literackiej Lu Xun), Cesarz oraz Imperium, a także pierwsze bezpośrednie tłumaczenie z polskiego na chiński książki Zniewolony umysł Czesława Miłosza. Przełożyła również Rzeź woli, Wiersze wybrane Adama Zagajewskiego, Autobiografię Andrzeja Wajdy. Za swoje dokonania w 2010 roku otrzymała Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2019 wydala swoja książkę pod tytułem Z notatnika tłumacza literatury polskiej i chińskiej.

Osman Fırat Baş – urodzony w roku 1969 w Ankarze. Absolwent Polonistyki Uniwersytetu Ankarskiego. Doktor nauk humanistycznych. W latach 1998-2017 pracownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Ankarze. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od września 2017 r. – pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. W 2006 r. został uhonorowany listem gratulacyjnym MSZ RP za dorobek prac translatorskich. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Laureat Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie (2014). Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Laureat Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za nowy język (2016). Najważniejsze publikacje (ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń utworów Witolda Gombrowicza): „Gombrowicz İnsanı” (Elips Kitap, Ankara 2006) – monografia, opublikowana praca doktorska, „Człowiek Gombrowiczowski”, „Pamiętnik Literacki” 95(4): 2004, „Gombrowicz ve Biçim” [Gombrowicz and The Form], „Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları” (21): 2012, Witold Gombrowicz, „Ferdydurke”, Jaguar Kitap, İstanbul 2015 (wyd. II 2017), Witold Gombrowicz, „Pornografi”, Everest Yayınları, İstanbul 2018.

George Yacoub – emerytowany pracownik UW. Archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk orientalistycznych, wieloletni pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki oraz Instytutu Archeologii UW. Tłumacz literatury polskiej na arabski („Ślub” Witolda Gombrowicza, „Lotna” Wojciecha Żukrowskiego i inne) i arabskiej na polski (m.in. „Ród Aszura” Nagiba Mahfuza z Jolantą Kozłowską).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy


Patroni medialni