• 3 listopada–13 grudnia 2020
  • wstęp wolny

O wystawie

Na dziedzińcu Muzeum Pana Tadeusza prezentowaliśmy wystawę czasową „Gombrowicz”. Ekspozycja składała się przede wszystkim z cytatów z tekstów Gombrowicza, prezentujących stosunek pisarza do rzeczywistości, literatury i do samego siebie. Zawierała także informacje o biografii i twórczości autora „Ferdydurke” oraz wybrane fotografie. Informacje biograficzne i cytaty przygotowane zostały w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Scenariusz ekspozycji przygotowali Anna Spólna i Tomasz Tyczyński, autorem koncepcji plastycznej jest Adam Orlewicz. W ekspozycji wykorzystano fotografie wykonane przez Bohdana Paczowskiego i Susannę Fels, a także zdjęcia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteki Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Producentem wystawy jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Wystawa „Gombrowicz” stanowiła część programu IV Festiwalu Tradycji Literackich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy


Patroni medialni