OFERTA lekcji muzealnych NA SEZON 2019/2020

„Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu

Wystawa

Rękopis „Pana Tadeusza”

Informacje
o programie


Muzeum Pana Tadeusza ukazuje polską drogę do wolności od czasów romantyzmu do współczesności. Część muzeum, która prezentuje dramatyczne dla Polski czasy współczesne, to ekspozycja zatytułowana Misja: Polska. Jest to opowieść o polskiej historii XX wieku oparta na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Ich życiorysy to część historii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość. Te dwie sylwetki i historyczne tło to doskonała baza do przekazywania dzieciom i młodzieży polskiej historii współczesnej.

Czasy okupacji, Holokaust, Polskie Państwo Podziemne, powojenny podział Europy i trudne czasy PRL-u, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej – wszystkie te tematy podejmujemy podczas naszych zajęć muzealnych specjalnie przygotowanych tak, aby korzystając z interaktywnej ekspozycji, uzupełniać podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Lekcje i warsztaty prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

Formularz rezerwacji

Informacje praktyczne

Wiek uczestników

dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Miejsce

Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.

Terminy

Wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)

Czas trwania

75–90 minut

Cena

150 zł za grupę od 16 do 30 osób
100 zł za grupę do 15 osób

Język

Część lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim.

Grupy
integracyjne


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy
o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:

Monika Nowak
monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652

Grupy
od 16 do 30 osób


Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

Kontakt


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z:

Dział Edukacji
edukacja@ssolinueum.pl | tel. 71 75 50 651