PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE „DRUKARZE I ROMANSE”

Oprowadzanie kuratorskie

  • 9 października 2022 (niedziela), godz. 12.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • wejściówki do odbioru w kasach muzeum
DRUKARZE I ROMANSE_PLAKAT (1)

W ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie „Drukarze i romanse” zapraszamy na oprowadzanie, które poprowadzi kuratorka Marta Smolińska i artysta Piotr Bosacki.

Oprowadzenie będzie skupione na pracach Piotra Bosackiego, który z wdziękiem lawiruje pomiędzy ideałami pozytywizmu i romantyzmu. Uporczywie drąży dylemat wyboru między rozumem a sercem, który prowadzi jego czasem szaloną wyobraźnię i niezwykle oczytany umysł w kierunku tworzenia instalacji, animacji i słuchowisk, wiodących – oczywiste lub podskórne – dialogi z poezją Mickiewicza. 


Prowadząca

Marta Smolińska – historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka, profesorka w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2016 r. kierowniczka tejże Katedry; profesora zwyczajna; trzykrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2012); laureatka fellowship w Graduierten Schule für Ost- und Südosteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (2014); laureatka fellowship Stiftung Hans Arp w Berlinie (2015); stypendystka DAAD na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz w Centralnym Instytucie Historii Sztuki w Monachium (2018); stypendystka DAAD na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (2021); członkini polskiej sekcji AICA; autorka książek: „Młody Mehoffer” (2004), „Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (2010), „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku” (2012) oraz „Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji” (2014); „Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce drugiej połowy XX i początku XXI wieku“ (2020); „Bez tonu pewności. Sejsmografia sztuki współczesnej” (2021); autorka wielu rozpraw z historii sztuki i tekstów krytycznych. Laureatka nagrody Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk w roku 2021 za książkę „Haptyczność poszerzona”. Obecnie wraz z dr Maike Steinkamp i dr Joachimem Jägerem przygotowuje następną wystawę kolekcji Neue Nationalgalerie w Berlinie (otwarcie w październiku 2023). Tematy badawcze: haptyczność, transmedialność, border art, sztuka współczesna w relacji do tradycji artystycznej, nieczytelność, sztuka o sztuce, materialność.


O artyście

Piotr Bosacki (ur. 1977) jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II° im. Fryderyka Chopina oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykłada na UAP w Katedrze Intermediów. Współtworzył założoną w 2007 roku nieformalną grupę artystyczną PENERSTWO i zespół muzyczny KOT.

Tworzy filmy animowane, wideo, instalacje, obiekty, rysunki, zajmuje się twórczością literacką i kompozycją muzyczną. Od 2005 tworzy serię utworów muzycznych osadzonych w tradycji serializmu. W 2009 wydał „Traumtagebuch” (Dziennik snów), w którym opisał m.in. technologię filmu bez klatek (obraz filmowy ciągły). W roku 2011 napisał „Urządzenie elementów”rozprawę na temat dzieła sztuki jako konstrukcji językowej w kontekście teorii złożoności. Praca ta była jego dysertacją doktorską. Również w 2011 za film „Drakula” otrzymał Grand Prix Publiczności na festiwalu Short Waves, oraz Nagrodę Publiczności w przeglądzie polskiego kina niezależnego na 36. FPFF w Gdyni. W 2013 został nominowany do nagrody Spojrzenia Deutsche Bank; na wystawę konkursową w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zrealizował film animowany „Rzeczy oczywiste”. W 2014 film otrzymał nagrodę specjalną na festiwalu Animator w Poznaniu. W roku 2016 powstał „Komentarz do Rzeczy oczywistych”, dzieło filozoficzne oparte na fundamencie myśli G.W. Leibniza. Za „Komentarz do Rzeczy oczywistych” otrzymał Bosacki tytuł doktora habilitowanego. W 2017 objął stanowisko profesora UAP. Od roku 2014 realizuje „Die Kunst der Animation”cykl krótkich filmów animowanych bez dźwięku. W roku 2017 na festiwalu Animator w Poznaniu za film „Dzięki uprzejmości artysty” otrzymał Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Specjalną. W roku 2018 otrzymał Nagrodę im. Katarzyny Kobro. W 2019 był jurorem na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Ottawie. Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi Pracownię Filmu Eksperymentalnego. 

MKiDN_czarne logotyp 2022

Zadanie „Ballada o pewnym poecie i jego wileńskim wydawcy – wystawa w Muzeum Pana Tadeusza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza