Styczeń 2019 w Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza
program na styczeń 2019

Nowy rok kalendarzowy w Muzeum Pana Tadeusza powitamy programem wzbogaconym o cykl filmowy, który zainauguruje działalność naszego kina. Oprócz tego zapraszamy na wystawę czasową, spotkania z wyjątkowymi gośćmi oraz koncert kameralny.

Wokół wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
Prezentowana od 11 grudnia 2018 ekspozycja czasowa Prawem naszym – zmartwychwstanie to wielowątkowa opowieść o polskich drogach do wolności. W styczniowym programie towarzyszącym wystawie znalazł się warsztat dla dorosłych pt. Księgi skarg i zażaleń, który będzie zaproszeniem do przyjrzenia się w sposób analityczny archiwalnym dokumentom dotyczącym rozbiorów Polski. 11 stycznia 2019 pod okiem prowadzących – studentów Mediacji Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu uczestnicy zastosują kryteria estetyczne i etyczne, by negatywnie nacechowane formy skarg, zażaleń i donosów rozbroić i przekształcić w fikcyjne teksty o charakterze artystycznym. Jeden z ważnych wątków wystawy dotyczy związków pomiędzy historią a literaturą. W opowieści o dziejach upadku Polski i nadziejach na odzyskanie przez nią niepodległości przeplatają się wątki polityczne, poetyckie i metafizyczne. Podczas oprowadzania kuratorskiego 19 stycznia 2019 Małgorzata Orzeł przybliży i rozwinie między innymi tytuł ekspozycji, będący cytatem z poematu Przedświt Zygmunta Krasińskiego, przywołany bezpośrednio z rewersu medalu autorstwa Stanisława R. Lewandowskiego, który upamiętniał Józefa Piłsudskiego i został wydany w 1916 roku przez Koło Ligi Kobiet przy Naczelnym Komitecie Narodowym w Krakowie.

Kino w Muzeum Pana Tadeusza
W nowym roku zainaugurujemy działalność kina w Muzeum Pana Tadeusza. 29 stycznia 2019 zapraszamy na pokaz filmu Wierna rzeka według powieści Stefana Żeromskiego. Obraz w reżyserii Leonarda Buczkowskiego według scenariusza Anatola Sterna premierę miał w 1936 roku. Kolejne pokazy filmowe z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej, który towarzyszy wystawie Prawem naszym – zmartwychwstanie zaplanowane zostały w każdy wtorek aż do 26 marca 2019. Cykl przybliży rodzącą się w II Rzeczypospolitej kinematografię, która chętnie sięgała po tematy dotyczące historii najnowszej Polski: okresu zaborów, I wojny światowej i momentu odzyskanie niepodległości. Początkowo w filmach dominowały wątki patriotyczne i propagandowe, w późniejszych latach coraz częściej pojawiały się elementy melodramatyczne i komediowe. W filmach występowały największe ówczesne gwiazdy: Jadwiga Smosarska, Mieczysława Ćwiklińska, Helena Grossówna, Tola Mankiewiczówna, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Aleksander Żabczyński i Kazimierz Junosza-Stępowski. Prezentowane filmy zostały ułożone według chronologii przedstawianej w nich tematyki, projekcje poprzedzone będą krótkim wprowadzeniem.

Spotkania Gabinetów Świadków Historii
W ramach cyklu Środy nad książką 9 stycznia 2019 zapraszamy na spotkanie z prof. Joanną Wojdon, które będzie poświęcone działalności Jana Nowaka–Jeziorańskiego w Kongresie Polonii Amerykańskiej – organizacji reprezentującej interesy dziesięciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Profesor Wojdon przybliży działania, jakie Jan Nowak–Jeziorański podejmował na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności w latach 1977–1989 pełniąc funkcję dyrektora KPA oraz konsultanta Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA i współpracownika Zbigniewa Brzezińskiego, a następnie przyjęcia Polski do NATO. Jan Nowak–Jeziorański pozostawał w stałym kontakcie z prezydentami USA: Jimmym Carterem, Ronaldem Reaganem, George’em H.W. Bushem, Billem Clintonem. Nacisk na amerykańską opinię publiczną wywierał, publikując artykuły w najbardziej wpływowych pismach, m.in. „The Washington Post”. W wyniku tej działalności znów był nazywany Kurierem – tym razem Kurierem z Waszyngtonu.

Natomiast 24 stycznia 2019 zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław – o powojennych dziejach miasta. Gościem spotkania pt. Dementi: Z Wrocławia na Archipelag Gułag będzie Tomasz Kizny, jeden z założycieli Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi, który przybliży historie związane ze swoimi fotografiami: wrocławskimi z okresu stanu wojennego, oraz fotoreportażami i dokumentami z terenów dawnego Gułagu.

Koncert kameralny
Nasz styczniowy program zachęci również pasjonatów muzyki instrumentalnej. Podczas recitalu skrzypcowo–wiolonczelowego z cyklu Współbrzmienia 13 stycznia 2019 w Salonie romantycznym Muzeum Pana Tadeusza zagrają Danuta i Miłosz Drogowscy. Skrzypaczka i wiolonczelista zaprezentują takie utwory jak pełen goryczy Stille Musik Alfreda Schnittkego, Sierrę Hanny Kulenty. Kompozytorka o ukończonym w 1996 roku utworze opowiadała: „Sierra – to góra po hiszpańsku i marka samochodu Ford. Tak się składa, że utwór to ciągłe wzrastanie do kulminacji, do osiągnięcia jakiegoś szczytu, niekoniecznie góry… Bardziej metafizyczna zaduma i trans w tej wspinaczce. Samochodem Sierra rozbiłam się w 1992 roku w wypadku, gdzie moja dziesięcioletnia córka zginęła. To również metafizyczna zaduma i wspinaczka do ułożenia sobie tego bezwzględnego balansu wszechświata i w głowie, i w duszy. Pisząc ten utwór, poczułam ulgę.” Wśród tytułów znajdziemy także utwory Hannsa Eislera oraz Rejoice! Sofii Gubaidulin.

Współcześni romantycy
W nowym roku kontynuujemy trzeci sezon prowadzonego od 2016 roku cyklu spotkań organizowanego wspólnie z Uniwersytetem SWPS, podczas którego zaproszeni goście ze współczesnej, naukowej perspektywy przyglądają się zagadnieniom charakterystycznym dla kultury romantycznej, aktualnym również dzisiaj. Motywem przewodnim tegorocznego cyklu jest lęk. Podczas spotkania 12 stycznia 2019 pt. Strach się bać. O lęku z perspektywy klinicznej psycholog Zofia Szynal wyjaśni, czym lęk różni się od strachu, czego najczęściej się boimy, jak poradzić sobie z objawami lęku oraz gdzie i kiedy szukać profesjonalnej pomocy.

Polscy migranci po II wojnie światowej
Podczas spotkania pt. Na bezkresnej ziemi z cyklu Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych 27 stycznia 2019, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, Kalina Sobierajska przybliży kwestie związane z polskimi ruchami migracyjnymi. Choć w dobie Brexitu wiele mówi się o sytuacji polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, stanowią oni jedną z wielu grup zamieszkujących poza granicami ojczyzny. Polskie ruchy migracyjne mają bowiem niezwykle długą historię, a wielu znanych i szanowanych Polaków znaczną część swojego życia spędziło na obczyźnie, gdzie tworzyło lub angażowało się w bieżące sprawy kraju. Jednym z ważniejszych wydarzeń, mającym ogromny wpływ na mobilność Polaków (zarówno tę dobrowolną jak i wymuszoną), była II wojna światowa. Jak jednak wyglądały ich ścieżki, dokąd zmierzali, skąd powracali, a jeśli nie, to dlaczego? Ślady losów polskich migrantów odnajdziemy na ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza.

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza!

Program na styczeń 2019

 • 5 stycznia 2019 (sobota), godz. 16.00
  „Chciał coś do niej przemówić”. O sztuce dobrego wysławiania się
  warsztat szlachecki dla dorosłych z cyklu By życie uprzyjemnić
  prowadzenie: prof. Bogusław Bednarek, Dawid Jary
  >>więcej informacji
 • 9 stycznia 2019 (środa), godz. 17.00
  Nowak-Jeziorański: Listy amerykańskie
  spotkanie z cyklu Środy nad książką
  gość: Joanna Wojdon
  prowadzenie: dr Mateusz Palka
  >>więcej informacji
 • 11 stycznia 2019 (piątek), godz. 17.00
  Księgi skarg i zażaleń
  warsztat artystyczny dla dorosłych w ramach wystawy Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: studenci kierunku Mediacja Sztuki na ASP we Wrocławiu
  >>więcej informacji
 • 12 stycznia 2019 (sobota), godz. 16.00
  Strach się bać. O lęku z perspektywy klinicznej
  z cyklu Współcześni romantycy
  gość: Zofia Szynal
  prowadzenie: Maria Marszałek
  >>więcej informacji
 • 13 stycznia 2019 (niedziela), godz. 18.00
  Recital skrzypcowo–wiolonczelowy Danuty i Miłosza Drogowskich
  koncert kameralny z cyklu Współbrzmienia
  >>więcej informacji
 • 19 stycznia 2019 (sobota), godz. 16.00
  Przedświt
  oprowadzanie kuratorskie po wystawie Prawem naszym – zmartwychwstanie
  prowadzenie: Małgorzata Orzeł
  >>więcej informacji
 • 24 stycznia 2019 (czwartek), godz. 17.00
  Dementi: Z Wrocławia na archipelag Gułag
  spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław
  gość: Tomasz Kizny
  prowadzenie: dr Mateusz Palka
  >>więcej informacji
 • 27 stycznia 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Na bezkresnej ziemi. Polscy migranci po II wojnie światowej
  z cyklu Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych
  prowadzenie: Kalina Sobierajska
  >>więcej informacji
 • 29 stycznia 2019 (wtorek), godz. 17.00
  Wierna rzeka
  pokaz filmu archiwalnego z cyklu W starym kinie – Filmy Niepodległej
  >>więcej informacji