• 16 września 2023 (sobota), godzina 12.00
  • start: księgarnio-kawiarnia Popiół i Diament (Rynek 6 Wrocław)
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

„Nie tylko morze ruin – Wrocław powojenny” – spacer z Joanną Nowosielską-Sobel

Tematem spaceru będzie odkrywanie Wrocławia lat 1945–1948 widzianego przez Joannę Konopińską, której życie, los i wielka historia splotły z dziejami miasta zrujnowanego przez II wojnę światową. W prowadzonym przez siebie, wówczas bardzo młodą kobietę, dzienniku nie tylko barwnie opisała pierwsze lata powojennego grodu nad Odrą, ale poczyniła w nim wiele interesujących spostrzeżeń na jego temat w kontekście tak krajobrazu kulturowego, jak i początków procesu budowy jego nowego społeczeństwa i tożsamości. Spacer ma być pretekstem nie tylko do przyjrzenia się bliżej miejscom szczególnie ważnym dla Joanny Konopińskiej. Stanowić będzie on próbę przywołania pamięci o Wrocławiu sprzed osiemdziesięciu lat jako miasta tonącego co prawda w morzu ruin, ale równocześnie każdego dnia, jak przysłowiowy Feniks z popiołów rodzącego się do nowego życia.


Prowadząca

Joanna Nowosielska-Sobel – polska historyk specjalizująca się w historii najnowszej Polski i powszechnej, historii Śląska i Prus; nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest autorką licznych artykułów poświęconych Śląskowi postrzeganemu tak z historycznej, jak i kulturowej perspektywy, a także redaktorem wydawnictw naukowych odnoszących się do tej problematyki.


mkidn

Zadanie „Popiół i Diament. Spotkania autorskie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.