Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę

Kim byli Józef Gielniak, Ryszard Sokół i Zygmunt Waśniewski? Co łączy te trzy postacie? Z jakiego powodu przybyli na Dolny Śląsk i tu tworzyli? Jaką spuściznę zostawili po sobie?


O projekcie

Te pytania stały się trzonem projektu edukacyjnego realizowanego przez Muzeum Pana Tadeusza w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Po raz kolejny do współpracy zaprosiliśmy uczniów trzech szkół z małych miejscowości na Dolnym Śląsku.

W projekcie biorą udział:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

Szkoły znajdują się w małych gminach i zostały wybrane nieprzypadkowo. Każda z nich łączy się z miejscem, w którym tworzył jeden z trzech artystów-grafików wspomnianych powyżej, a którego prace znajdują się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Józef Gielniak niemal całe swoje twórcze życie spędził w sanatorium Bukowiec koło Kowar, gdzie leczył się na gruźlicę. Zygmunt Waśniewski po studiach graficznych w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przeniósł się do Piechowic, tam bowiem dostał pracę projektanta szkła w hucie szkła „Józefina” (obecnie huta szkła „Julia). I Ryszard Sokół, znany głównie z murali oleśnickich, projektował również wnętrza i ekspozycje wystawowe w Muzeum Poczty czy Ossolineum.

Przed wakacjami planowany jest przyjazd szkół do Muzeum Pana Tadeusza. Uczniowie klas IV-VII wezmą udział w dwóch warsztatach artystycznych, podczas których będą tworzyć grafiki w technice linorytu i papierorytu. Dodatkowo, będą uczestniczyć w lekcji muzealnej poświęconej historii Dolnego Śląska.

W ten sposób chcemy przybliżyć uczestnikom projektu historię regionu, budować postawy patriotyczne i poczucie przynależności do regionu. Na zakończenie wizyty uczniowie odwiedzą Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum. Podczas wizyty zobaczą prace wspomnianych artystów.

Kolejny etap projektu zostanie zrealizowany na początku roku szkolnego 2023/2024. Tym razem planowane są plenerowe warsztaty street art, które odbędą się stacjonarnie w pobliżu szkół biorących udział w projekcie.

Prace powstałe podczas warsztatów w Muzeum Pana Tadeusza i warsztatów plenerowych street art wezmą udział w konkursie. Na zakończenie projektu laureaci konkursu wraz z opiekunami do Muzeum Pana Tadeusza zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż, podczas którego dyrektor muzeum wręczy nagrody oraz zaprezentowany zostanie film dokumentujący projekt. 

Z ossolineum_kwadrat_2023-1

Celem projektu Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości w działania edukacyjno-artystyczne. Przez zajęcia realizowane w ramach projektu uczniowie poznają życie i twórczość Józefa Gielniaka, Zygmunta Waśniewskiego i Ryszarda Sokoła, a ich działalność artystyczna na Dolnym Śląsku da nam również możliwość przybliżenia uczniom historii regionu.

Mamy nadzieję, że idea projektu zachęci uczniów do dalszego poznawania Dolnego Śląska, a powstały film dokumentujący działania projektowe udostępniony na naszej stronie będzie inspiracją dla innych instytucji o charakterze oświatowym i kulturotwórczym.

Projekt Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.