Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę

Kim byli Józef Gielniak, Ryszard Sokół i Zygmunt Waśniewski? Co łączy te trzy postacie? Z jakiego powodu przybyli na Dolny Śląsk i tu tworzyli? Jaką spuściznę zostawili po sobie?


O projekcie

Te pytania stały się trzonem projektu edukacyjnego realizowanego przez Muzeum Pana Tadeusza w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Po raz kolejny do współpracy zaprosiliśmy uczniów trzech szkół z małych miejscowości na Dolnym Śląsku.

W projekcie biorą udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

Szkoły znajdują się w małych gminach i zostały wybrane nieprzypadkowo. Każda z nich łączy się z miejscem, w którym tworzył jeden z trzech artystów-grafików wspomnianych powyżej, a którego prace znajdują się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Józef Gielniak niemal całe swoje twórcze życie spędził w sanatorium Bukowiec koło Kowar, gdzie leczył się na gruźlicę. Zygmunt Waśniewski po studiach graficznych w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przeniósł się do Piechowic, tam bowiem dostał pracę projektanta szkła w hucie szkła „Józefina” (obecnie huta szkła „Julia). I Ryszard Sokół, znany głównie z murali oleśnickich, projektował również wnętrza i ekspozycje wystawowe w Muzeum Poczty czy Ossolineum.

Przed wakacjami planowany jest przyjazd szkół do Muzeum Pana Tadeusza. Uczniowie klas IV-VII wezmą udział w dwóch warsztatach artystycznych, podczas których będą tworzyć grafiki w technice linorytu i papierorytu. Dodatkowo, będą uczestniczyć w lekcji muzealnej poświęconej historii Dolnego Śląska.

W ten sposób chcemy przybliżyć uczestnikom projektu historię regionu, budować postawy patriotyczne i poczucie przynależności do regionu. Na zakończenie wizyty uczniowie odwiedzą Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum. Podczas wizyty zobaczą prace wspomnianych artystów.

Kolejny etap projektu zostanie zrealizowany na początku roku szkolnego 2023/2024. Tym razem planowane są plenerowe warsztaty street art, które odbędą się stacjonarnie w pobliżu szkół biorących udział w projekcie.

Prace powstałe podczas warsztatów w Muzeum Pana Tadeusza i warsztatów plenerowych street art wezmą udział w konkursie. Na zakończenie projektu laureaci konkursu wraz z opiekunami do Muzeum Pana Tadeusza zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż, podczas którego dyrektor muzeum wręczy nagrody oraz zaprezentowany zostanie film dokumentujący projekt. 


Zobacz film podsumowujący projekt


II etap projektu

Od 10 do 13 października 2023 pracownicy Muzeum Pana Tadeusza kontynuowali realizację projektu Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę. Drugi etap obejmował realizację warsztatów artystycznych w szkołach zaproszonych do udziału w projekcie:

 • Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 • Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach

Przed wakacjami uczniowie rozpoczęli swoją „wędrówkę przez historię i sztukę” w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie poznali bliżej historię Dolnego Śląska przez pryzmat twórczości trzech artystów-grafików: Józefa Gielniaka, Ryszarda Sokoła i Zygmunta Waśniewskiego. Następnie uczestniczyli w warsztatach artystycznych z linorytu i papierorytu. Zakończeniem pierwszego etapu wędrówki była wizyta w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie uczniowie zobaczyli z bliska prace wspomnianych twórców.

Tym razem, podczas drugiego etapu projektu, uczniowie pracowali pod okiem Marcina Mrowickiego, znanego oleśnickiego muralisty. Spotkania zostały podzielone na część teoretyczną, podczas której artysta opowiadał o historii tworzenia murali, swojej działalności twórczej oraz o Ryszardzie Sokole, który tworzył między innymi grafiki czy murale w Oleśnicy, gdzie osiadł po zakończeniu II wojny światowej. W drugiej części uczniowie stworzyli własne prace, wzorując się na technice malowania murali przy użyciu farb wodnych w sprayu.

Uczestnicy projektu nie tylko twórczo wykorzystali nabytą wiedzę, ale też zobaczyli, jak można spożytkować ją w praktyce, by powstały efektowne dzieła sztuki. 


Konkurs Lokalni artyści moją inspiracją

Wyniki

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Kowarach, Piechowicach i Smolnej. W kategorii linoryt wpłynęły osiemdziesiąt cztery prace, a w kategorii mural siedemnaście prac. Jury postanowiło przyznać pięć równorzędnych nagród głównych w obu kategoriach następującym uczestnikom:

 • w kategorii linoryt
 1. Dominik Biela, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
 2. Olgierd Fidor, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
 3. Piotr Zając, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 4. Liliana Zamojcin, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 5. Kinga Żmijewska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
 • w kategorii mural
 1. Nadia Iwańska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 2. Agata Krowicka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 3. Oleksandr Lednov, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 4. Brajan Matylewicz, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 5. Igor Szcześniak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Jury przyznało również osiem wyróżnień w kategorii linoryt. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 1. Julia Chrzanowska, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 2. Barbara Dubiel, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 3. Anna Jarosińska, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 4. Iga Knychała, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 5. Oliwia Kosior, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 6. Agata Krowicka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej
 7. Oliwia Piątek, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
 8. Kajetan Szlendak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
Z ossolineum_kwadrat_2023-1

Celem projektu Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości w działania edukacyjno-artystyczne. Przez zajęcia realizowane w ramach projektu uczniowie poznają życie i twórczość Józefa Gielniaka, Zygmunta Waśniewskiego i Ryszarda Sokoła, a ich działalność artystyczna na Dolnym Śląsku da nam również możliwość przybliżenia uczniom historii regionu.

Mamy nadzieję, że idea projektu zachęci uczniów do dalszego poznawania Dolnego Śląska, a powstały film dokumentujący działania projektowe udostępniony na naszej stronie będzie inspiracją dla innych instytucji o charakterze oświatowym i kulturotwórczym.