Wystawa czasowa

Byli sąsiadami:
ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady

  • 4 maja–17 lipca 2022
  • sala na poziomie −1
    w Muzeum Pana Tadeusza
  • wystawa dla widzów od 16. roku życia
  • wstęp wolny

Otwarcie: 4 maja 2022

Autobusy paryskiej komunikacji miejskiej (Compagnie du Métropolitain), którymi przewieziono Żydów aresztowanych przez francuskich policjantów, przy bramie stadionu Vélodrome d’Hiver. Paryż, 16–17 lipca 1942 r. „Bibliothèque Historique de la Ville de Paris”

Wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” opowiada o postawach, które wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy.

Wystawa poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa?

W związku z dwudziestą rocznicą otwarcia United States Holocaust Memorial Museum w 2013 powstała specjalna wystawa "Some Were Neighbors" („Byli sąsiadami”), która trwała do 2017 roku.

Po zamknięciu oryginalnej wystawy w Waszyngtonie stworzono jej skróconą, łatwą do eksponowania wersję mobilną, przeznaczoną do użytku międzynarodowego. Edukatorzy z Europy i innych części świata wskazywali bowiem, że wystawa będzie pomocna w nauczaniu o tym, że jednostki mają możliwość decydowania. Analizując wybory, jakich dokonywali zwykli ludzie w przeszłości, uczniowie mogą zastanowić się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.


Wcześniejsze prezentacje

Mobilna wersja wystawy została przetłumaczona na dziesięć języków i była dotychczas prezentowana w dwudziestu jeden krajach. W Niemczech można ją oglądać od 2019 roku, a w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w 2020 roku. W Polsce po raz pierwszy wystawę „Byli sąsiadami” otwarto w styczniu 2022 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów.


Panel dyskusyjny

  • 4 maja 2022 (środa), godz. 17.00
  • dla uczestników od 16. roku życia
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • transmisja online, dostęp bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

Panel dyskusyjny połączony z otwarciem wystawy planszowej „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, na którym rozmowa będzie toczyć się wokół postaw ludzi w różnych krajach Europy. Zwrócona zostanie uwaga na stopień kolaboracji z przedstawicielami władz III Rzeszy oraz konsekwencje dotykające ludzi za pomoc udzielaną znajomym i nieznajomym Żydom. Uczestnicy panelu zastanowią się nad pojedynczymi przypadkami (zarówno postaw negatywnych, jak i pozytywnych), aby znaleźć uwarunkowania takich działań.


O United States Holocaust Memorial Museum

Niezależna, federalna instytucja edukacyjna jest amerykańskim narodowym miejscem pamięci o ofiarach Holokaustu. Jej celem jest zapewnienie trwałości pamięci o Holokauście, jego zrozumienie i podkreślenie jego znaczenia. Poprzez siłę historii Zagłady, Muzeum wzywa przywódców i zwykłych ludzi na całym świecie do krytycznego myślenia o swojej roli w społeczeństwie, do przeciwstawiania się antysemityzmowi i innym formom nienawiści, zapobiegania ludobójstwu i wspierania ludzkiej godności.

Wystawa została zrealizowana częściowo dzięki wsparciu The David Berg Foundation, The Oliver Stanton Foundation, The William & Sheila Konar Foundation, The Blanche and Irving Laurie Foundation, Benjamin and Seema Pulier Charitable Foundation, Sy and Laurie Sternberg oraz The Lester Robbins and Sheila Johnson Robbins Traveling and Special Exhibitions Fund założonego w 1990 roku.

USHMM_black

Patron wystawy
Fundacja Żydoteka

Fundacja Żydoteka

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza