Fotografie


O archiwum

Realizacja projektu „Różewicz. Interakcja” obejmowała digitalizację, opracowanie, a następnie udostępnienie w formie cyfrowej części zbiorów biograficznych Tadeusza Różewicza przekazanych przez gminę Wrocław Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich oraz tych pozostających w rękach rodziny poety.

Spośród siedemdziesięciu siedmiu teczek z rękopisami i dziewięćdziesięciu dwóch teczek korespondencji wybrano z przeznaczeniem do digitalizacji: około osiemdziesiąt książek z marginaliami Tadeusza Różewicza, ponad sześćdziesiąt rękopisów i sto fotografii oraz archiwalia teatralne. Łącznie dwieście osiemdziesiąt trzy obiekty, które prezentujemy poniżej.

Wśród nich znajdują się niepublikowane wcześniej zdjęcia, zapiski na marginesach książek, które pozwalają na śledzenie procesu pisania poety, a także skany rękopisów z kolejnymi wersjami wierszy. Prezentowane skany to zaledwie część obszernego archiwum poety, które zostanie zdigitalizowane w kolejnych latach.

Fotografie z rodzinnego albumu


 

mkdnis logo

Projekt „Różewicz. Interakcja – opracowanie i udostępnienie zbiorów biograficznych i twórczości poety w postaci cyfrowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.