część druga

Marginalia


O archiwum

Realizacja projektu „Różewicz. Interakcja” obejmowała digitalizację, opracowanie, a następnie udostępnienie w formie cyfrowej części zbiorów biograficznych Tadeusza Różewicza przekazanych przez gminę Wrocław Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich oraz tych pozostających w rękach rodziny poety.

Spośród siedemdziesięciu siedmiu teczek z rękopisami i dziewięćdziesięciu dwóch teczek korespondencji wybrano z przeznaczeniem do digitalizacji: około osiemdziesiąt książek z marginaliami Tadeusza Różewicza, ponad sześćdziesiąt rękopisów i sto fotografii oraz archiwalia teatralne. Łącznie dwieście osiemdziesiąt trzy obiekty, które prezentujemy poniżej.

Wśród nich znajdują się niepublikowane wcześniej zdjęcia, zapiski na marginesach książek, które pozwalają na śledzenie procesu pisania poety, a także skany rękopisów z kolejnymi wersjami wierszy. Prezentowane skany to zaledwie część obszernego archiwum poety, które zostanie zdigitalizowane w kolejnych latach.


Stanisław Brzozowski, „Humor i prawo", Czytelnik, Warszawa 1988


Roman Bratny, „Słowo miliarda”, Książka i wiedza, Warszawa 1949


Tadeusz Żeleński, „Młoda Polska: wybór poezji”, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1947


Robert Jungk, „Państwo atomowe”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982


Franz Kafka, „Listy do Mileny”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959


H. G. Wells, „Wizye przyszłości”, Gebethner i Wolff, Kraków-Warszawa 1904


Benedetto Croce, „Zarys estetyki”, PWN, Warszawa 1961


Andre Malraux, „Głowa z obsydianu”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978


Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Narkotyki; Niemyte dusze”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975


Ezra Pound, „Sztuka maszyny i inne pisma”, Czytelnik, Warszawa 2003


Guillaume Apollinaire, „Wybór poezji”, Książka i Wiedza, Warszawa 1949


Jarosław Iwaszkiewicz, „Jutro żniwa”, Czytelnik, Warszawa 1963


Cyprian Kamil Norwid, „Poezje, tom 1”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956


Tadeusz Różewicz, „Na powierzchni poematu i w środku”, Czytelnik, Warszawa 1989


Bolesław Prus, „Wybór kronik i pism publicystycznych”, Książka, Warszawa 1948


Kazimiera Iłłakiewiczówna, „Ścieżka obok drogi”, Księgarnia A. Krawczyńskich, Warszawa-Lwów 1939


Antoni Kępiński, „Psychopatologia nerwic”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979


Antoni Kępiński, „Melencholia”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979


Lautréamont, „Poezje wybrane”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982


Henri Béhar, „Dada i surrealizm w teatrze”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975


Yi-Fu Tuan, „Przestrzeń i miejsce”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987


Vladimir Jankelevitch, „To, co nieuchronne”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005


Małgorzata Dziewulska, „Artyści i pielgrzymi”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995


John Taylor, „Nauka i zjawiska nadnaturalne”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990


Erich Fromm, „Zapomniany język”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977


Henri Bergson, „Śmiech”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977


Roger Caillois, „Odpowiedzialność i styl”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967


Ernst Cassirer, „Esej o człowieku”, Czytelnik, Warszawa 1998


Tadeusz Różewicz, „Twarz”, Czytelnik, Warszawa 1966


Tadeusz Borowski, „Czerwony maj”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953


Julian Tuwim, „Prośba o piosenkę”, Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego, Warszawa 1993


Stefan Napierski, „List do przyjaciela”, Hoesick, Warszawa 1928


 

mkdnis logo

Projekt „Różewicz. Interakcja – opracowanie i udostępnienie zbiorów biograficznych i twórczości poety w postaci cyfrowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Zobacz także