„Pan Tadeusz” – konteksty


„Pan Tadeusz” – geneza utworu

Przedstawienie okoliczności w jakich Adam Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza” oraz prezentacja pierwszego wydania książki z 1834 roku.

  • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
  • szkoły ponadpodstawowej – powtórka do matury: materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”, motyw tęsknoty, fragment biografii Adam Mickiewicza

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa, biografia Adama Mickiewicza


Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego około 11 tysięcy Polaków znalazło się na emigracji w krajach zachodniej Europy. Było wśród nich wielu wybitnych wojskowych, polityków, artystów i naukowców. Przeszli oni do historii jako Wielka Emigracja i odgrywali kluczową rolę w dalszych dążeniach do odzyskania niepodległości Polski. Z filmu dowiesz się, jakie były główne ugrupowania polityczne na emigracji, a także w jaki sposób podtrzymywano polską tożsamość narodową za pomocą kultury.

  • klasy 7 szkoły podstawowej

Podstawa programowa: dział XX Ziemie polskie w latach 1815–1848. Uczeń: pkt. 5. charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju; oraz jako wstęp historyczny do lektury „Pan Tadeusz”


„Pan Tadeusz” – pełen tytuł utworu

Omówienie elementów składających się na pełen tytuł najsłynniejszego utworu Adama Mickiewicza, którego zrozumienie i zapamiętanie pozwoli przywołać z pamięci takie cenne informacje jak czas i miejsce akcji, ważne elementy fabuły oraz kwestie związane z określeniem gatunku literackiego. Treść filmu została zilustrowana z wykorzystaniem obiektów ze zbiorów Ossolineum.

  • klasy 7–8 szkoły podstawowej
  • klasy szkoły ponadpodstawowej

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)