W RAMACH PROJEKTU RĘCE DO GÓRY! BUNT W KINIE KRAJÓW V4

Rozmowa #4
Maria Hlavajova & Post Brothers

  • 1 grudnia 2020 (wtorek), godz. 18.00
  • Transmisja online na Facebooku Muzeum Pana Tadeusza w dwóch językach: polskim i angielskim.
Zapraszamy na spotkanie z Marią Hlavajovą, które odbędzie się we wtorek 1 grudnia o godzinie 18:00. Jest to ostatnia z cyklu rozmów prowadzonych przez Post Brothers.

Gościem czwartego spotkania będzie Maria Hlavajova, założycielka oraz Dyrektorka Główna i Artystyczna BAK – platformy poświęconej sztuce, teorii i działalności społecznej powołanej do życia w holenderskim Utrechcie.

Kierując się rozumieniem sztuki jako sfery publicznej i przestrzeni politycznej, BAK odpowiada na obecne wyzwania społeczne, ideologiczne i środowiskowe łącząc organizację programów publicznych i wystaw z projektami badawczymi, edukacyjnymi i wspieraniem rozwoju utalentowanych jednostek. Inicjatywa łączy rozmaite społeczności, by wspólnie opracowywać i wcielać w życie nowe sposoby „bycia razem inaczej”.

W ramach spotkania Hlavajova dzielić się będzie przemyśleniami na temat stanu sfery publicznej w czasach, gdy pandemia, obostrzenia w ruchu granicznym, przemoc stosowana przez państwo, chwiejna sytuacja ekonomiczna i represje polityczne zagrażają społecznościom i utrudniają wspólne działania. Przedstawi także szereg eksperymentalnych inicjatyw o podłożu politycznym osadzonych w polu sztuki i wykorzystujących je, by stawiać czoła tym uwarunkowaniom.

W rozmowie z Post Brothers Hlavajova opowie również o potrzebie przemyślenia na nowo relacji między tym, co „lokalne” i „globalne” w oderwaniu od ram nacjonalizmu i neoliberalnego kapitalizmu oraz zastanowi się nad strategiami „życia bez faszyzmu” realizowanymi na różną skalę w reakcji na obserwowany obecnie, dramatyczny nawrót i normalizację faszyzmów historycznych i współczesnych.

Współpraca kuratorska: Ewa Tatar


Maria Hlavajova

Urodzona roku 1971 w Liptovský Mikuláš. Jest założycielką oraz Dyrektorką Główną i Artystyczną BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie od 2000 roku. W latach 2008–2016 kierowała zainicjowanym przez siebie, opartym na współpracy, międzynarodowym projektem badawczym, edukacyjnym, wydawniczym i wystawienniczym FORMER WEST jako jego Dyrektorka Artystyczna i Badawcza. Kulminacją tej inicjatywy stała się publikacja Former West: Art and the Contemporary After 1989, której współredaktorem był Simon Sheikh (BAK & MIT Press, 2017). Hlavajova inicjowała i (współ-)organizowała liczne projekty realizowane przez BAK i inne organizacje: cykl „Propositions for Non-Fascist Living” (od 2017 roku do dziś), „Future Vocabularies” (2014–2017), „New World Academy” (z artystą Jonasem Staalem, 2013–2016) oraz wiele innych międzynarodowych działań badawczych. W 2011 roku stworzyła Pawilon Romów pod hasłem „Call the Witness” w kontekście 54. Biennale Sztuki w Wenecji. W 2007 roku kuratorowała wystawę „Citizens and Subjects” w Pawilonie Holenderskim na 52. Biennale Sztuki w Wenecji. W 2000 roku była współkuratorką wystawy Manifesta 3 w Lublanie pod tytułem „Borderline Syndrome: Energies of Defense”. Jest także współzałożycielką (wraz z Kathrin Rhomberg) sieci tranzit – fundacji wspierającej wymianę i rozwój współczesnych praktyk artystycznych w Austrii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Wcześniej pracowała w Center for Curatorial Studies, Bard College w Annandale-on-Hudson w stanie Nowy Jork (1998–2002) oraz jako dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Sorosa w Bratysławie (1994–1999).


Post Brothers

Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post (ur. 1984, Los Angeles), entuzjasta, pisarz i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. Post ukończył artystyczne studia licencjackie w Emily Carr Institute of Art and Design w Vancouver, Kanada (2006) i uzyskał dyplom magistra Curatorial Practices w California College of Arts in San Francisco, Kalifornia (2009). W latach 2016–2019, Post Brothers był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurował także wystawy i projekty na całym świecie. Jego eseje i teksty publikowane były w wielu pismach i magazynach oraz niezliczonych katalogach wystaw i publikacjach poświęconych artystkom i artystom. Post Brothers uczestniczy także regularnie w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe i performatywne. Wykłada i prowadzi seminaria w całej Europie. Mieszka w Kolonii Koplany, niewielkiej wsi we Wschodniej Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund