Szkolenie dla kadr instytucji kultury

#muzealniaki
Przedszkolaki

 • 22 i 30 października 2020
 • 6 i 13 listopada 2020
 • Obowiązują zgłoszenia przez formularze. Szczegóły poniżej w zakładce Zgłoszenia
 • szkolenie online
Niniejsza publikacja szkoleniowa jest interdyscyplinarnym wsparciem merytorycznym dla osób już pracujących z dziećmi przedszkolnymi, a także tych, które chcą taką współpracę rozpocząć.

Jest to głos osób na co dzień pracujących z dziećmi przedszkolnymi: psychologa, psychoterapeuty, pedagogów, edukatorów muzealnych. Stanowi kompendium wiedzy i doświadczeń mogących stać się źródłem inspiracji w codziennej pracy. Teksty publikujemy w chwili, kiedy sytuacja związana z realizacją oferty dla dzieci przedszkolnych w instytucjach kultury jest niezwykle trudna. Mamy jednak nadzieję, że zdobyta teraz wiedza stanie się bazą do tworzenia oferty dla dzieci przedszkolnych zarówno w czasie pandemii, jak i zupełnie nowej oferty realizowanej w przyszłości, już bez obostrzeń sanitarnych. Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji podejmują problemy poruszane podczas szkolenia.

W publikacji znajdziesz:
 • Możliwości i trudności – przedszkolak w miejscu kultury
  Judyta Juszczyk
 • „Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”. Dzieci Montessori w świecie kultury
  Anna Nowak-Ludziejewska
 • Próżno szukać plastikowych zabawek w norweskim przedszkolu
  Patrycja Matusiak
 • Muzeum dla przedszkolaków
  Monika Krysztofińska
 • W muzeum można się wybrudzić! Warsztaty artystyczne dla dzieci przedszkolnych w Muzeum Pana Tadeusza
  Kinga Łaska
Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na bezpłatne szkolenie online #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Przedszkolaki.

Zajęcia online w ramach szkolenia zaplanowane są jako wsparcie aktywności programowych skierowanych do grup przedszkolnych, a także platforma wymiany doświadczeń i próba odpowiedzi na trudne pytania pojawiające się w czasach epidemii.


Dla kogo

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy pracowników: muzeów, bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które wśród swoich odbiorców mają grupy przedszkolne, a także planują rozszerzenie oferty, stając wobec wyzwania realizacji programu dla dzieci przedszkolnych w sytuacji reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemii.


Cele szkolenia

 • przybliżenie projektowego sposobu myślenia o budowaniu oferty dla dzieci przedszkolnych z nauczycielami, z uwzględnieniem sytuacji epidemii;
 • wzmocnienie kreatywności w budowaniu oferty dla tej grupy widzów;
 • przybliżenie niestandardowego, nieoczywistego myślenia o odbiorcach kultury;
 • poznanie dobrych praktyk i przekazanie inspiracji;
 • wymiana doświadczeń i dyskusja dająca jasny obraz potrzeb i problemów tej grupy odbiorców, a także realnych możliwości instytucji kultury;
 • wypracowanie sposobów na budowanie skutecznych komunikatów promocyjnych skierowanych do nauczycieli.

Kompetencje, które zdobędą uczestnicy

 • diagnozowanie potrzeb widza, którym jest nauczyciel oraz grupa dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat;
 • przewidywanie problemów i trudności, jakie niesie ze sobą tworzenie oferty dla tej grupy, również w sytuacji epidemii;
 • praktyczna wiedza na temat rozwoju dzieci od 3 do 6 lat;
 • dzięki głosom ekspertów poznają skuteczne rozwiązania konieczne do prawidłowego zbudowania oferty;
 • umiejętność komunikowania o ofercie instytucji kultury przeznaczonej dzieci przedszkolnych z nauczycielem;
 • zdobędą możliwości współpracy ze środowiskiem nauczycielskim.

Zgłoszenia

Udział w szkoleniu online jest bezpłatny, pierwszeństwo mają zgłoszenia osób z miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.


Plan szkolenia

Szkolenie online składa się z czterech dni tematycznych, można zapisać się na wybrane, pojedyncze dni, bądź na całość szkolenia. Zapisy odbywają się przez formularz, na każdy dzień szkolenia osobno. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00–14.00.


22.10.2020 (czwartek), godz. 10.00
Dzieci przedszkolne w instytucjach kultury. Wiedza, doświadczenia, dyskusja

Tego dnia odbędą się dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów:

 • Rozwój dziecka przedszkolnego w kontekście uczestnictwa w kulturze. Szanse i problemy
 • Dzieci przedszkolne w świecie kultury. Potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 12 października.


30.10.2020 (piątek), godz. 10.00
Jak w czasach zagrożenia epidemicznego stworzyć ofertę dla dzieci przedszkolnych z nauczycielem?
Warsztaty ze specjalistą metody design thinking

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 19 października.


6.11.2020 (piątek), godz. 10.00
Dzieci przedszkolne w instytucjach kultury. Działania. Komunikacja

Tego dnia odbędą się dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów:

 • Jak budować skuteczne komunikaty marketingowe o ofercie kulturalnej skierowane do nauczycieli przedszkolnych?
 • Dzieci przedszkolne w instytucjach kultury w epoce zagrożenia epidemicznego. Jak sobie radzimy?

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 26 października.


13.11.2020 (piątek), godz. 10.00
Współpraca instytucji kultury z przedszkolami. Dobre praktyki

Tego dnia odbędą się prezentacje oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych różnych instytucji kultury.

Zgłoszenia na ten dzień tematyczny przyjmujemy do 2 listopada.


Współpraca

Projekt #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Przedszkolaki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

logotyp MKiDN