Wystawa „Dziady. Przejście”

Program wydarzeń

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na wystawę czasową poświęconą Dziadom Adama Mickiewicza. Celem ekspozycji jest przyjrzenie się rozbudowanemu uniwersum dzieła poprzez zaprezentowanie ogromnego potencjału etnograficznego, literackiego i scenicznego tkwiącego w utworze Mickiewicza. Impulsem do stworzenia wystawy jest kontekst polityczny arcydramatu, a właściwie rola jego konkretnej inscenizacji – Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka zrealizowanych w Teatrze Narodowym, zdjętych z afisza na początku 1968, uznawanych powszechnie za katalizator Wydarzeń Marcowych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń towarzyszących ekspozycji.


Program wydarzeń


marzec 2023


Wernisaż wystawy

 • 25 marca 2023 (sobota), godz. 17.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

 

dziady_przejście_zdjęcie w tle

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 • 26 marca 2023 (niedziela), godz. 12.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Przejście przez muzealną ekspozycję będzie spotkaniem z unikatowymi obiektami muzealnymi i teatralnymi oraz kilkoma wybranymi wątkami „Dziadów”: poczynając od materii czysto tekstowej, przez szerokie spojrzenie na obrzędowy charakter dzieła, po problem strategii inscenizacyjnych, jakie obierali wybitni twórcy teatru w pracy nad arcydramatem.

Finał ekspozycji poruszy problem politycznego mitu siły sprawczej „Dziadów”, na przykładzie którego opowiemy historię wydarzeń Marca ’68, stanowiących przejście od dramatu scenicznego do dramatu społecznego.

 


Prowadzące

dr Justyna Kowal – pracowniczka Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze krążą wokół problemów medialności teatru oraz reprezentacji historii i pamięci w polskim teatrze współczesnym. Publikowała m.in w „Załączniku kulturoznawczym”, „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”. Współredaktorka książki „Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

dr Joanna Hytrek-Hryciuk – historyczka, śląskoznawczyni, autorka licznych publikacji na temat historii regionu i historii Polski w XX wieku. Laureatka nagrody Fundacji im. Tomasza Strzembosza. W 2020 roku wyróżniona tytułem 30. Kreatywnych Wrocławia. Odpowiada za lekcje muzealne związane z historią najnowszą.


„Słowiańska duchowość. Źródła i manowce”

 • 28 marca 2023 (wtorek), godz. 17.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
 • transmisja online z Muzeum Pana Tadeusza
 • program wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Nowe Epifanie

Ze względu na wystawę „Dziady. Przejście”, podczas dyskusji chcemy poruszyć wątki związane z wiarą naszych przodków, sięgając zarówno do dziedzictwa średniowiecznego, jak i przedchrześcijańskiego. Rozmowa dotyczyć będzie wątków obecnych u Mickiewicza, ale też w zwyczajach, które przejęto w Kościele w Polsce, być może wywodzących się z obrzędów Słowian. Będzie to rozmowa o pogrzebie i potrzebie kontaktu z przodkami, o współczesnych poszukiwaniach duchowości, sięganiu po mity słowiańskie (i sztuczne tworzenie tych mitów), a także o sięganiu do innych źródeł duchowości oraz rytuałach (również tych wywodzących się ze średniowiecza).


Prowadzący

Marcin Szyjka – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013–2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie zajmuje się zbiorami Tadeusza Różewicza, prowadzi spotkania z autorami książek i jest współautorem krótkich filmów przybliżających sylwetkę Tadeusza Różewicza.


Goście

O. Marek Miławicki – OP, dominikanin, teolog i historyk, wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego, mieszka we Wrocławiu. Pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym.

prof. Dariusz Sikorski – historyk mediewista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii. Obszarem jego zainteresowań badawczych jest historia powszechna wczesnego średniowiecza (krąg iryjsko-anglosaski, okres karoliński i Niemcy za dynastii Ludolfingów), dzieje Polski wczesnośredniowiecznej do XII wieku, a także historia historiografii, metodologia historii oraz  archeologia wczesnego średniowiecza.

„Na świecie znowu, ale nie dla świata”. O upiorach w Dziadach i nie tylko

 • 30 marca 2023 (czwartek), godz. 17.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
 • transmisja online z Muzeum Pana Tadeusza
 • program wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Nowe Epifanie

Ramami dla dyskusji, wyznaczającymi wspólne pole refleksji będą: najnowsza książka Łukasza Kozaka „Upiór. Historia naturalna” oraz wystawa „Dziady. Przejście” w Muzeum Pana Tadeusza. Obraz upiora (lub raczej: upiorów) wyłaniający się z publikacji Kozaka w wielu punktach weryfikuje, niekiedy zaprzecza wyobrażeniu literackiemu – ukonstytuowanemu przez romantyków – oraz popkulturowemu.


Prowadząca

dr Justyna Kowal – pracowniczka Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze krążą wokół problemów medialności teatru oraz reprezentacji historii i pamięci w polskim teatrze współczesnym. Publikowała m.in w „Załączniku kulturoznawczym”, „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”. Współredaktorka książki „Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.


Gość

Łukasz Kozak – historyk mediewista, autor książek „Upiór. Historia naturalna” i „With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland” – pierwszych wyczerpujących opracowań na temat upioryzmu.


kwiecień 2023


Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 • 15 kwietnia 2023 (sobota), godz. 12.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • prowadzące: dr Justyna Kowal, dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Przejście przez muzealną ekspozycję będzie spotkaniem z unikatowymi obiektami z kolekcji Ossolineum oraz kilkoma wybranymi wątkami „Dziadów”: poczynając od materii czysto tekstowej, okoliczności powstania poszczególnych części, po szerokie spojrzenie na obrzędowy charakter dzieła i zawarty w nim motyw starcia dobra ze złem.

Finał ekspozycji poruszy problem politycznego mitu siły sprawczej „Dziadów”, na przykładzie którego opowiemy historię wydarzeń Marca ’68, stanowiących przejście od dramatu scenicznego do dramatu społecznego.

 


„Schowaj oczy, skryj się w drzewie” – warsztaty artystyczne

 • 16 kwietnia 2023 (niedziela), godz. 14.00
 • warsztaty artystyczne dla młodzieży od 16. roku życia i osób dorosłych
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

Spotkanie skupione wokół tajemnicy obrzędu „Dziadów”. Uczestnicy zapoznają się z
historią tradycji związanej z prasłowiańskim zwyczajem, który stał się
dla Adama Mickiewicza inspiracją do stworzenia znanego cyklu dramatów.
W ramach warsztatów wykonają również własne kraboszki (maski obrzędowe).

 


Prowadząca

Jagoda Winkelbauer – edukatorka i przewodniczka muzealna, studentka V roku grafiki na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, miłośniczka epoki romantyzmu oraz polskiej kultury szlacheckiej. Jej prace plastyczne wystawiane były w ramach finału konkursu „Park Sztuki” w parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej i na wystawie książki artystycznej „Spektakl na papierze” w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych dotyczących epoki romantyzmu.


Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 • 23 kwietnia 2023 (niedziela), godz. 12.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • prowadzące: dr Justyna Kowal, dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Przejście przez muzealną ekspozycję będzie spotkaniem z unikatowymi obiektami muzealnymi i teatralnymi oraz kilkoma wybranymi wątkami „Dziadów”: poczynając od materii czysto tekstowej, przez szerokie spojrzenie na obrzędowy charakter dzieła, po problem strategii inscenizacyjnych, jakie obierali wybitni twórcy teatru w pracy nad arcydramatem.

Finał ekspozycji poruszy problem politycznego mitu siły sprawczej „Dziadów”, na przykładzie którego opowiemy historię wydarzeń Marca ’68, stanowiących przejście od dramatu scenicznego do dramatu społecznego.


maj 2023


Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 • 14 maja 2023 (niedziela), godz. 12.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • prowadzące: dr Justyna Kowal, dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Przejście przez muzealną ekspozycję będzie spotkaniem z unikatowymi obiektami z kolekcji Ossolineum oraz kilkoma wybranymi wątkami „Dziadów”: poczynając od materii czysto tekstowej, okoliczności powstania poszczególnych części, po szerokie spojrzenie na obrzędowy charakter dzieła i zawarty w nim motyw starcia dobra ze złem.

Finał ekspozycji poruszy problem politycznego mitu siły sprawczej „Dziadów”, na przykładzie którego opowiemy historię wydarzeń Marca ’68, stanowiących przejście od dramatu scenicznego do dramatu społecznego.

 


„Schowaj oczy, skryj się w drzewie” – warsztaty artystyczne

 • 14 maja 2023 (niedziela), godz. 14.00
 • warsztaty artystyczne dla młodzieży od 16. roku życia i osób dorosłych
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

Spotkanie skupione wokół tajemnicy obrzędu „Dziadów”. Uczestnicy zapoznają się z
historią tradycji związanej z prasłowiańskim zwyczajem, który stał się
dla Adama Mickiewicza inspiracją do stworzenia znanego cyklu dramatów.
W ramach warsztatów wykonają również własne kraboszki (maski obrzędowe).

 


„Nasza ta pieśń” – koncert w Salonie romantycznym

 • 9 lipca 2023 (niedziela), godz. 17.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum od 20 czerwca 2023

Koncert pieśni polskich przypomni rodzimych kompozytorów i ich dzieła. Wszystko po to, aby czerpać radość z obcowania z polską twórczością muzyczną, szczególnie zaś z nazwiskami pozostającymi poza obiegiem koncertowym.

W programie koncertu, który odbędzie się w Salonie romantycznym Muzeum Pana Tadeusza, znajdą się między innymi pieśni Stanisława Lipskiego, Jerzego Gablenza, Tedeusza Zygfryda Kasserna, Henryka Opieńskiego, Piotra Perkowskiego, Stanisława Wiechowicza.

Wykonawcy
 • Aleksandra Kubas-Kruk – sopran
 • Anna Bernacka – mezzosopran
 • Monika Kruk – fortepian

 

FINISAŻ


Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 • 20 lipca 2023 (niedziela), godz. 16.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
 • prowadzące: dr Justyna Kowal, dr Joanna Hytrek-Hryciuk


„Czas przypomnieć ojców dzieje”. O Dziadach bez skrótów – spotkanie z Michałem Zadarą i Martą Streker

 • 20 lipca 2023 (czwartek), godz. 18.00
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum
 • prowadząca: dr Justyna Kowal

Czy można spojrzeć na Arcydramat bez nabożnej czci i uwznioślenia? Jeśli tekstowe skróty są zawsze interpretacją, to jaką interpretację niesie ze sobą projekt bez skrótów? I jakie jest jego miejsce w tradycji inscenizacyjnej „Dziadów”?

Czy sprawiedliwa historia 1968 roku jest możliwa  bez wspominania o „Dziadach” Dejmka? Zapraszamy na spotkanie z reżyserem i reżyserką wyjątkowych wrocławskich „Dziadów” bez skrótów, zrealizowanych w Teatrze Polskim we Wrocławiu (premiera całości tekstu na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego 20 lutego 2016, czas trwania: 810 minut, siedem przerw) – Michałem Zadarą i Martą Streker.

 


Więcej informacji
o wystawie

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza